Een kind met aan alcohol verslaafde ouders concreet helpen

Alcoholisme is een ziekte die het hele gezin aantast. Het volledige dagelijkse leven draait rond de zieke(n), met de bijhorende spanningen en instabiliteit tot gevolg. Ondanks het gespannen klimaat en het eventueel ondergane geweld zijn kinderen van alcoholverslaafden meestal te loyaal om er met anderen over te praten. Ze hullen zich in stilzwijgen dat zich op den duur tegen henzelf keert: ze voelen zich schuldig en soms zelfs verantwoordelijk voor wat er zich thuis afspeelt.


Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.