Jongeren en cannabis: hoe gaan we daarmee om?

Wanneer een adolescent cannabis gebruikt, is het belangrijk om de situatie niet erger te maken dan ze is. Als ouder of opvoeder probeert u best eerst te praten met de jongere en te achterhalen waarom hij of zij cannabis gebruikt. Begin zeker niet te fouilleren of te controleren. Het is heel wat efficiënter om u goed te informeren en zo nodig een specialist te raadplegen. Paniekreacties, verwijten of dreigementen daarentegen zullen alleen maar averechts werken.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.