Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Tips

 • Boorddocumenten zijn de documenten die... aan boord moeten zijn van elk gemotoriseerd voertuig dat zich op de openbare weg bevindt. Maar welke boorddocumenten kan de politie bij een controle opvragen?

 • Is het mogelijk om de risico's op woninginbraken te verkleinen? Welke goede gewoonten zouden we individueel moeten  aannemen en welke acties kunnen we in een buurt organiseren om woninginbraken te voorkomen? Hier zijn de antwoorden met 1 DAG NIET!

 • Voor bestuurders van prioritaire voertuigen, al dan niet onderweg voor een dringende opdracht, zijn er bepaalde uitzonderingen op de regels van de wegcode. Blijft de vraag hoe de andere weggebruikers moeten reageren om een prioritair voertuig door te laten. Hoe worden  de andere weggebruikers verwittigd dat ze voorrang moeten verlenen?

 • Na een overlijden kunnen één of meerdere wapens deel uitmaken van de erfenis. De erfgenamen moeten met de wettelijke voorwaarden rekening houden, om te beslissen welke bestemming ze aan deze wapens willen geven.

 • Alle ouders worden vroeg of laat met deze vraag geconfronteerd. Maar wat is het juiste antwoord? Kan ik mijn kind zonder toezicht achterlaten? Kan het, in geval van een probleem, gepast reageren? Hoe kan ik het op dergelijke situaties voorbereiden en nadien zien of het de nodige vaardigheden heeft verworven?

 • Valse werkaanbiedingen, die op het eerste zicht echt en interessant lijken, vind je overal op het internet. Als hij eenmaal is gerekruteerd, neemt de muilezel, dikwijls zonder dat hij het zelf beseft, deel aan criminele activiteiten: witwassen van illegaal verkregen geld of het transport van onrechtmatig verkregen goederen.

 • De verkeersdrukte heeft veel te maken met de schooltijden en specifieke verkeersproblemen concentreren zich dan ook in schoolomgevingen. Hoe kunnen de betrokken actoren (gemeente, school, ouders, leerlingen, etc.) hun steentje bijdragen aan een betere organisatie van het verkeer op weg naar school en in de schoolomgeving? 

 • Tijdens de wintermaanden kennen we traditioneel een piek in het aantal woninginbraken. Voor de preventie van woninginbraken wordt vaak naar de individuele burger gekeken, maar hoe kan de overheid bijdragen tot de preventie van woninginbraken?

 • Het ritsprincipe of het afwisselend invoegen voor automobilisten op plaatsen waar er een rijstrook wordt onderbroken, is al sinds 2014 van toepassing in België. Maar in welke omstandigheden geldt dit principe nu juist? En hoe moeten de bestuurders van de betrokken rijstroken zich gedragen?

 • Compromitterende foto’s, beledigende en kwetsende opmerkingen of bedreigingen … Sommige jongeren geven toe het slachtoffer te zijn van pesterijen via het internet. Geüploade filmpjes en foto’s, geposte berichten enz. verspreiden zich razendsnel en blijven ook oneindig lang “rondzwerven” in cyberspace. Hoe ontdekken we deze vorm van pesten en wat kunnen

  ...
 • Een thermische onkruidverdelger mag enkel gebruikt worden door een ervaren volwassene en enkel zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. In dit artikel bespreken we uitvoerig de vele risico’s die het gebruik van dit toestel met zich meebrengt. Ook geven we belangrijk advies voor zowel voor als tijdens als na het gebruik van een gasbrander of een elektrische

  ...
 • Wat is nu eigenlijk de beste manier om met uw hond om te gaan, zodat u zijn gedrag in goede banen kunt leiden, kunt voorkomen dat hij agressief wordt en hem in alle omstandigheden de baas kunt? In dit artikel zien we hoe zijn gedrag wordt bepaald door de genen, de omgeving en de opvoeding, en bekijken we hoe we kunnen voorkomen dat een hond agressief wordt en

  ...
 • Wat zijn mijn rechten als slachtoffer wanneer ik klacht neerleg bij de politie en word ondervraagd? Kan ik weigeren om verklaringen af te leggen wanneer ik word verhoord als getuige? Kan de verdachte van een misdrijf tijdens een politieverhoor weigeren om de vragen te beantwoorden? Vragen genoeg… Laten we de rechten van de ondervraagde even van dichterbij

  ...
 • Mensen die werken in de gezondheidssector komen soms in risicovolle situaties terecht aangezien ze vaak te maken hebben met patiënten die gestrest of gefrustreerd zijn of die pijn hebben. Wanneer ze bijvoorbeeld iemand medicatie weigeren of de patiënt gezond verklaren, kan deze agressief worden. Dit geldt ook voor patiënten die ontwenningsverschijnselen vertonen,

  ...
 • Lachgas komt regelmatig in de actualiteit, of het nu gaat om de aanhouding van een dealer in het bezit van een grote hoeveelheid patronen lachgas of om de vondst van lege patronen op plaatsen waar jongeren komen. Welke risico’s nemen zij door het gas te inhaleren dat vrij in de handel verkrijgbaar is en gemakkelijk op het internet te bemachtigen valt? Toelichting

  ...
 • Veel oudere mensen voelen zich, terecht of niet, onveilig als ze zich buitenshuis begeven. Ook al zijn ze misschien niet meer zo alert als in hun jeugdjaren, toch kunnen ze nog best instaan voor hun eigen veiligheid. Dat doen ze door hun gedrag aan te passen en een aantal elementaire veiligheidsregels in acht te nemen. We geven hier al enkele praktische

  ...
 • Op de fiets in het verkeer kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Ze moeten natuurlijk eerst goed leren rijden op hun fiets, maar dat is lang niet genoeg. Ze moeten ook de belangrijkste verkeersregels kennen, gevaarlijke situaties tijdig kunnen herkennen en daar adequaat op reageren om ongelukken te voorkomen. Vandaar dat het erg belangrijk is hen hier gaandeweg

  ...
 • Wanneer we gebeld worden en we niet weten wie ons belt, kunnen we ons heel ongemakkelijk beginnen te voelen. Valt er iemand ons lastig of gaat het simpelweg om een vergissing? Dergelijke ongewenste oproepen kunnen al snel als een last ervaren worden. We geven daarom enkele tips en eenvoudige maatregelen om zulke situaties te vermijden en

  ...
 • Psychologische spelletjes en machtsspelletjes creëren onevenwichtige relaties waarbij beide partijen verliezen. Het zijn moeilijke relaties door stress, miscommunicatie, verlies van vertrouwen en een dalende efficiëntie. Om eruit te geraken moeten we ons van een aantal zaken bewust worden… Hoe kunnen we aandachtig zijn en vermijden om erin te sukkelen? En als we

  ...
 •  

  Een dief kan de pincode van je bankkaart op verschillende manieren proberen te achterhalen: meekijken over de schouder om de code te kunnen afkijken, een kleine bewakingscamera installeren of knoeien met het toetsenbord. Als hij je dan afleidt om ook je kaart te stelen, heeft hij vrij spel.