Een aanvraag tot het voorhanden hebben van een vuurwapen indienen

Door de wapenwet van 8 juni 2006 is de aanvraagprocedure tot het voorhanden hebben van vuurwapens gewijzigd. De wetgever wenste een gelijkvormige toepassing van de wapenwet in het hele land, waardoor alle bevoegdheden voor het verlenen van vergunningen voortaan worden gecentraliseerd bij de provinciegouverneurs.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.