A A A

Sinds 2005 is er een wet inzake het leven van gedetineerden, waarin hun statuut en hun rechten worden gespecifieerd, waaronder de mogelijkheid om een klacht neer te leggen. Sinds 1 oktober 2020 is de procedure om een klacht neer te leggen in voege getreden.

 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.