A A A

Wie zijn wij?
Doelstellingen van onze vzw (statuten)

 

- Het opstellen en verspreiden van nuttige informatie over problemen inzake veiligheid en preventie, onder andere met betrekking tot misdaadfenomenen, overlast, enz. alsook over hun ecosystemen, de actoren en hun beschermingsmiddelen.

- Het verspreiden van verantwoorde tips en best practices.

- Het verlenen van elke mogelijke dienst die zou kunnen bijdragen aan een betere toegang tot informatie voor professionals, het grote publiek, verenigingen en betrokken of geïnteresseerde openbare diensten.

 

 

Ons huidige platform

 

Secunews werd opgericht in 2007 en is ondertussen uitgegroeid tot een multidisciplinair Belgisch platform op internet met een waaier aan informatie over preventie en veiligheid. We hebben ondertussen meer dan 2000 artikels, 7000 abonnees, en 1 miljoen lezers via nieuwsbrieven en artikels op onze site. Behalve particulieren, mogen we ook heel wat politie- en hulpdiensten, provincies, de FOD Binnenlandse Zaken, Facebookpagina’s, intranet enz. tot onze abonnees rekenen.

Onze kernactiviteit is de dagelijkse publicatie op internet van best practices, preventietips, analyses en de laatste ontwikkelingen op het vlak van criminaliteit, overlast en veiligheid. We zijn daarin heel pragmatisch: we willen onze lezers (burgers, professionals, lokale overheden, opvoeders …) heel concrete informatie aanbieden om hun interventies, preventieacties en hulpverlening te optimaliseren.

Het Secunewsteam bestaat uit meer dan 90 medewerkers – politiebeambten, brandweerlui, criminologen, psychologen, juristen enz. – ondersteund door een uitgebreid netwerk van specialisten.

 

Onze diensten- Een abonnement met onbeperkte toegang tot al onze artikels

- De mogelijkheid tot overname van Secunews-artikels via abonnement en copyright

- Automatische RSS feeds op internet, sociale media en intranet

- De productie van artikels en/of videoclips op maat

- Themadossiers op maat, webinars (online lezingen)


- De terbeschikkingstelling van expertise voor aanbestedingen enz.