Hoe beveilig je leegstaande gebouwen?

Als gevolg van de lockdown blijven gebouwen, kantoren en werkplaatsen nu gedurende meerdere weken ongebruikt en is het moeilijk om het toezicht te organiseren. Welke voorzorgsmaatregelen moeten we nemen om brand, waterschade of inbraak te voorkomen?

 


Een passend beschermingsplan voor de installaties is onontbeerlijk met het oog op het risico van brand, waterschade en ter voorkoming van diefstal, binnendringing en vandalisme.


Op elke werkplek moet een risicoanalyse worden uitgevoerd. In het geval van lockdown moet deze studie worden aangevuld, rekening houdend met het verhoogde risico door het gebrek aan toezicht en automatische bewakingsmiddelen.


Hier volgt een niet exhaustieve checklist (bron ANPI)

 


BRANDVoor het gebouw:

 1. Alle apparatuur en technische middelen worden volgens interne procedures in een veilige modus gebracht. Niet-essentiële elektrische en verwarmingsapparaten moeten worden uitgeschakeld en van het net worden losgekoppeld.

 2. De brandwerende onderverdeling moet worden bewaard. Alle openingen en doorgangen moeten "gesloten" zijn.

 3. De "risicopunten" die in de risicoanalyse zijn opgenomen, moeten beveiligd zijn. Circuits moeten worden uitgeschakeld.

 4. De toevoer van bluswater moet verzekerd zijn.

 5. Alle brandbestrijdingsapparatuur is in goede staat en operationeel.

 6. Het branddetectiesysteem is functioneel en permanent verbonden met een meldkamer.

 7. Het automatische blussysteem werkt.

 8. De hulpdiensten hebben toegang tot de gebouwen, hetzij via een permanentiesysteem met toegangssleutels, bijvoorbeeld met een sleutelkluis.Voor de werking:

 1. Alle brandstof en ander brandbaar materiaal is uit het gebouw verwijderd.

 2. Verwijdering van eventuele voorraden of ophopingen van brandbare of ontvlambare materialen in de omgeving.

 3. Alles wat vonken kan veroorzaken is verwijderd

 4. Er zijn nominatief personen of diensten aangeduid om het branddetectie- en blussysteem te monitoren.Bijzonder aandachtspunten:

 1. De permanentie moet tegelijk met de hulpdiensten ter plaatse kunnen komen.

 2. Alarmsystemen moeten snel kunnen worden uitgeschakeld om een vlotte toegang tot het gebouw mogelijk te maken.
WATERSCHADENaast brandbeveiligingsmaatregelen kan men ook risico op waterschade beperken door het afsluiten van leidingen en kranen die niet essentieel zijn voor de veiligheid van gebouwen. Deuren en ramen zijn goed gesloten. Wanneer er een periodieke bewakingsronde wordt georganiseerd, let deze op het eventuele insijpelen van water van buitenaf, met name van de daken.


Als de vestiging zich in de buurt van een waterloop of in een overstromingsgevoelig gebied bevindt, moeten websites met overstromings- en weerinformatie regelmatig worden geraadpleegd en moet vochtgevoelige apparatuur worden beveiligd.
INBRAAK

 

De maatregelen verschillen als het pand geheel of gedeeltelijk onbewoond is. Indien de regelmatige of permanente aanwezigheid van personen die "essentieel" zijn voor de activiteit van het bedrijf vereist is, zijn de maatregelen dezelfde als bij normaal gebruik, met uitzondering van volledig lege gebouwen. De "afsluitingsprocedure" omvat normaal gesproken maatregelen ter voorkoming van diefstal en vandalisme.Daarnaast moet het volgende worden voorzien:

 • Invoeren of versterken van regelmatige controles door de politie, een beveiligingsbedrijf of een huisbewaarder

 • Beheer van de post en binnenkomende pakjes

 • Beveiligen van de sleutels en toegangscodes

 • Opruimen van afval, rommel en graffiti die vandalen kunnen aantrekken

 • Afsluiten en vergrendelen van alle mogelijke toegangen, deuren, ramen en luiken

 • Nagaan of de antidiefstalsystemen, de toegangscontrole en de videobewaking operationeel zijn en hun gegevens constant gemonitord worden

 • Controle van de veiligheidsverlichting buiten en de verlichting binnen

 • Nagaan of de dakkoepels en -ramen in goede staat en beveiligd zijn. Hetzelfde geldt voor de gemakkelijk toegankelijke ramen en deuren

 • Inspectierondes organiseren

 • Indien nodig de toegelaten bezoekers en werklui registreren.

 


ConclusieEen leegstaand gebouw is, behalve aantrekkelijk voor krakers en dieven allerhande, ook kwetsbaar voor brand- en waterschade. Het nemen alle nodige maatregelen vermindert deze risico's en maakt dat het gebouw na de lockdown onverminderd gebruikt kan worden.


ANPI heeft drie fiches of checklists opgesteld voor de veiligheid, bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor een gebouw. Ze geven tips voor het beheer van langdurig ongebruikte lokalen en gebouwen.
Jean-Paul CHARLIER

Brandweercommandant o. r.Bronnen:

https://www.anpi.be/nl/nieuws/leegstaande-lokalen-veiligheidstips


https://www.anpi.be/sites/default/files/cfpa_e_guideline_no_2_2010s.pdf