Centrale verwarming, hulpkacheltjes of open haard: let op!

In de winter zetten we al snel de verwarming een graadje hoger, plaatsen we een extra kacheltje in de badkamer of ontsteken we de open haard in de woonkamer. Toch moeten we opletten met al deze warmtebronnen. Als we ze niet correct gebruiken kunnen ze brand of brandwonden veroorzaken of koolmonoxide (CO) produceren!
Centrale verwarming


De meeste huizen in België beschikken tegenwoordig over een centrale verwarming op gas of stookolie. Het belangrijkste onderdeel van zo’n systeem is de verwarmingsketel die zorgt voor de opwarming van het water in de buizen en radiatoren. De ketel is ook het enige onderdeel met een waakvlam. En wie vlam zegt, zegt brandgevaar. Uiteraard is een centraleverwarmingsinstallatie zo ontworpen dat het risico op brand minimaal is. Bij een nieuwe installatie die volgens de regels van de kunst is aangesloten, houdt de ketel dan ook geen enkel risico in. Maar na verloop van tijd beginnen stof, roest en slijtage hun tol te eisen.


Het gebeurt regelmatig dat er brand ontstaat doordat de installatie verkeerd wordt gebruikt of slecht is onderhouden. Een goed en regelmatig onderhoud van uw installatie is dus erg belangrijk voor uw veiligheid.Verplaatsbare verwarmingstoestellen


Deze verplaatsbare warmtebronnen kunnen behoorlijk wat warmte genereren – of ze nu op elektriciteit, gas of petroleum werken. Bovendien worden ze meestal in niet-beveiligde ruimtes gebruikt, zoals de badkamer, de slaapkamer of de woonkamer.


De warmte van dit soort toestellen, en in het bijzonder de stralingswarmte, kan voorwerpen die er dicht bij staan, doen ontvlammen. En aangezien de toestellen zelf vaak heel warm worden, kunnen ze bij aanraking ook ernstige brandwonden veroorzaken.


De toestellen op gas of petroleum die niet zijn aangesloten op een schoorsteen, halen zuurstof uit de omgevingslucht en stoten verbrandingsgassen uit. De ruimte waarin zo’n toestel staat, moet dan ook zeer goed worden verlucht, anders is het risico op vergiftiging door koolmonoxide (CO) erg groot.


Tips


• Gebruik dergelijke toestellen enkel in een goed opgeruimde plaats. Dek ze nooit af.

• Zorg ervoor dat kinderen er niet bij kunnen komen.

• Controleer voor elk gebruik of het toestel nog naar behoren werkt.

• Als het om een toestel op gas of petroleum gaat, verlucht de plaats dan voldoende.Open haard


De aanwezigheid van een open vuur in een woonhuis brengt zonder twijfel een permanent risico op brand met zich mee. Ook al is een open haard nog zo gezellig, we mogen nooit vergeten dat dit geen “speelgoed” is en de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Laat geen vuur branden als er niemand in de ruimte aanwezig is en vermijd brandbare voorwerpen in de onmiddellijke omgeving van de vlammen en gloeiende stukken hout.


Het vullen, aansteken en stoken van een open vuur moet steeds gebeuren door een persoon met kennis van zaken. Dieren, kinderen en mindervalide personen moeten op een veilige afstand worden gehouden. Het beste wordt er een veiligheidshekje of -scherm voor geplaatst.


Zowel de open haard als de schoorsteen moeten regelmatig worden schoongemaakt en gecontroleerd om het risico op een uitslaande brand te voorkomen.Jean-Paul CHARLIER
Brandweercommandant o.r.Meer artikels over hetzelfde thema:

CO-vergiftiging: de oorzaken en symptomen en de juiste reflexen

CO-vergiftiging: goede gewoonten die je leven kunnen redden


Brand: in drie minuten hangt je huis vol met giftige gassen!


Brandwonden: welke soorten en graden onderscheiden we?


Eerste hulp bij brandwonden

 

Meer weten: Stichting Brandwonden