CO, de “stille moordenaar” die ongemerkt je huis binnensluipt

Elk jaar zijn er een duizendtal mensen het slachtoffer van een koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide, of kortweg CO, dat we niet kunnen ruiken, zien of proeven, is meestal afkomstig van verkeerd gebruikte of defecte verwarmingstoestellen (aardgas, hout, kolen, pellets, butaangas, petroleum enz.) of warmwatertoestellen op gas.

 

 

Hoewel zwangere vrouwen en hun ongeboren kind, kinderen en oudere mensen het meest gevoelig zijn voor dit giftige gas, heeft een CO-concentratie van 1,28% in de omgevingslucht voor iedere persoon die eraan wordt blootgesteld, binnen de drie minuten de dood tot gevolg. Bij het minste vermoeden van CO in de lucht is een snelle reactie dus levensnoodzakelijk.
Hoe kan je CO in de lucht opsporen?


De aanwezigheid van CO in een bepaalde ruimte kunnen we enkel herkennen aan het optreden van bepaalde symptomen zonder verdere aanwijsbare reden: migraine, misselijkheid, duizeligheid of een gevoel van vermoeidheid bij alle aanwezigen. Als deze symptomen verdwijnen zodra je de ruimte verlaat, is dat een duidelijk alarmsignaal. Ook kan een veranderd gedrag van huisdieren wijzen op CO in de lucht.


Bij apparaten die op gas werken, kan je ook aan de kleur van de vlam zien of er iets mis is: wanneer deze oranjegeel is in plaats van blauw, is er sprake van een slechte verbranding is waarbij CO vrijkomt.
Wat kan je doen in geval van CO-vergiftiging?


VERLUCHTEN: zet onmiddellijk de ramen en deuren van de betreffende ruimte open.


EVACUEREN: zorg ervoor dat alle aanwezige personen de ruimte zo snel mogelijk verlaten.


HULP INROEPEN: bel het noodnummer 112 en vertel dat je vermoedt dat het om CO-vergiftiging gaat.


WACHTEN: wacht buiten op de hulpdiensten.
Hoe kan je CO-vergiftiging voorkomen?


• Let erop dat het vermogen van je verwarmingsapparaat aangepast is aan de ruimte die het moet verwarmen. Laat het toestel aansluiten door een erkend vakman en laat het jaarlijks controleren.


• Controleer regelmatig of je schoorsteen wel goed trekt en laat hem jaarlijks onderhouden door een erkend vakman.


• Kies een apparaat voor de verwarming van water in functie van het beoogde gebruik.


• Let extra op met losse kacheltjes voor bijverwarming die werken op petroleum, gas of kerosine: gebruik ze nooit langer dan 2 uur na elkaar en zorg voor een goede verluchting van de ruimte.
Heeft een CO-detector zin?


Hoewel dit toestel uiteraard geen invloed heeft op het al dan niet ontstaan van CO, kan het toch een goede AANVULLING zijn op de andere preventieve maatregelen. Let er bij aankoop wel op dat het voldoet aan de norm EN 50291 (certificaat staat op de verpakking) en lees eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voor je het in gebruik neemt.Door bovengenoemde maatregelen en raadgevingen in acht te nemen, lever je een belangrijke bijdrage aan je eigen veiligheid en die van anderen.
Pascal ANNERAUD

Adjudant bij de brandweer in LuikLees ook:

CO-vergiftiging: de oorzaken en symptomen en de juiste reflexen

CO-vergiftiging: goede gewoonten die je leven kunnen redden


Autonome rookmelders in elke woning


Centrale verwarming, hulpkacheltjes of open haard: let op!Verder lezen