Wat moet je doen in geval van een gaslek?

Aardgas komt langs leidingen of in flessen onze woning binnen, zelfs auto’s en bussen rijden er tegenwoordig mee. Als we de nodige veiligheidsregels in acht nemen, is het gebruik ervan eigenlijk ongevaarlijk. Onachtzaamheid, een technisch defect of onzorgvuldig uitgevoerde werken kunnen echter leiden tot een explosieve situatie!

 


Aardgas, dat eigenlijk geur- en kleurloos is, wordt voor gebruik van een geurtje voorzien. Zo kan een aardgaslek snel worden opgemerkt en kan men de risico’s eenvoudig beperken door een aantal goede gewoontes aan te nemen.Hoe voorkom je brand?


Installaties voor aardgas en die voor propaan en butaan (gas in flessen), evenals de toestellen die ermee werken, moeten voldoen aan een aantal strikte normen en regels die een gebruik zonder risico mogelijk maken. Deze regels kennen en ze correct toepassen voorkomt al de meeste kans op ongevallen.


Werken aan gasleidingen moeten steeds door professionelen worden uitgevoerd, of, beter nog, door een erkend organisme dat ook bevoegd is om installaties te keuren, waardoor de veiligheid nog wordt verhoogd.


Roken of een open vlam in de buurt van een beschadigde gasinstallatie, in het geval van een verdachte gaslucht of tijdens het vullen van een gastank is uiterst gevaarlijk en kan zelfs tot dodelijke ongevallen leiden.


Tijdens het vullen van een gasfles (door een vakman), moet goed worden gelet op brandgevaar. De te nemen voorzorgen zijn dezelfde als voor het overhevelen van ontvlambare vloeistoffen: de installatie moet worden geaard, er mag niet worden gerookt tijdens de werken en men moet vermijden dat er gas vrijkomt.

Als men de tank van een centraleverwarmingsinstallatie vult, wordt deze installatie beter stilgelegd.
Wat kun je doen als je een gaslucht ruikt?Binnenshuis:


- Verlucht de betroffen kamers grondig zonder risico’s te nemen. Verlaat de kamers waar de gaslucht erg sterk is.


- Gebruik geen enkel elektrisch apparaat of elektrische installatie (schakelaar, bel, lift…), zelfs geen draagbare toestellen (gsm, zaklamp...). Vermijd ook elke vlam of vonk.


- Sluit zo mogelijk alle gaskranen en zeker de hoofdkraan aan de gasmeter. Doe dit wel enkel als je ze kan bedienen zonder verlichting – gebruik dus ook geen zaklamp of gsm!


- Verwittig alle aanwezigen in het gebouw, verlaat de plaats ze spoedig mogelijk, verlaat het gebouw en ga er een eind vandaan staan.


- Verwittig de hulpdiensten (112 of 100).


- Bij een sterke gaslucht breng je best ook de buren op de hoogte.


- Verwittig de hulpdiensten in elk geval zo spoedig mogelijk. Een gaslek binnenshuis kan een dodelijke ontploffing veroorzaken. Breng jezelf of anderen niet onnodig in gevaar!Buitenshuis:


- Ga weg van de plaats waar je het gas ruikt, ga tegen de windrichting in.


- Waarschuw de mensen in de buurt en zorg ervoor dat iedereen de plaats verlaat.


- Verwittig zo snel mogelijk de hulpdiensten.
Jean-Paul CHARLIER

Brandweercommandant o.r.Met de medewerking van Sibelga

 

Verder lezen