Hoe moet je reageren op de bevelen van bevoegde personen?

De bevelen van bevoegde personen gaan boven de verkeerstekens (verkeerlichten en verkeersborden), die op hun beurt dan weer boven de verkeersregels gaan. Wat zijn volgens de wegcode de belangrijkste waar ik als weggebruiker rekening moet mee houden?
De trap van de voorrang


Concreet is de trap van de voorrang de volgende:

- Als een bevoegd persoon het verkeer op een kruispunt regelt dan tellen zijn of haar bevelen en gelden de verkeerslichten, de voorrangsborden en ook de voorrangsregels niet.

- Is er geen bevoegd persoon dan gelden de driekleurige verkeerslichten. De voorrangsborden gelden er dan niet, evenmin als de voorrangsregels.

- Als er geen driekleurige verkeerslichten zijn, als ze niet werken of als alleen het oranjegele knipperlicht werkt dan tellen de voorrangsborden.

- Zijn er echter ook geen voorrangsborden dan tellen de verkeersregels, meer bepaald de voorrang aan rechts.

 


De bevoegde personen


Als je als weggebruiker in beweging bent, kunnen alleen bevoegde personen, die in uniform zijn of die de kentekens van hun functie dragen, je bevelen geven. Je kan o.a. de volgende bevoegde personen regelmatig tegenkomen:

* agenten van de lokale en federale politie;


* douanepersoneel; 


* personeel van de Belgische militaire politie, die bijvoorbeeld het verkeer regelen tijdens escortes van militaire konvooien of in de omgeving van het Parlement;

 
* personeel van de maatschappijen voor gemeenschappelijk vervoer bij de uitoefening van hun dienst, belast met een mandaat van gerechtelijke politie en uitsluitend inzake de toepassing van bepaalde artikelen van de wegcode;


* leden van de brandweer en de civiele bescherming op de plaats van de interventie in afwachting van de komst van de politie. 

 


De volledige lijst van de bevoegde personen staat opgesomd in artikel 3 van de wegcode


Als je bestuurder bent van een stilstaand of geparkeerd voertuig, kan een bevoegd persoon je ook aanmanen om je voertuig te verplaatsen. Weiger je dat doen of ben je afwezig, dan mag de bevoegde persoon ambtshalve voor de verplaatsing van je voertuig zorgen. De verplaatsing gebeurt op risico en kosten van jezelf en de eventuele burgerlijk aansprakelijke personen, behalve wanneer je afwezig bent en het voertuig reglementair is geparkeerd.


Zonder het optreden van een bevoegd persoon kan dit recht in dezelfde omstandigheden uiteraard niet door een andere weggebruiker uitgeoefend worden.

 


De bevelen van bevoegde personen


Een bevel wordt gegeven door een bevoegd persoon in uniform, meestal door een teken met de arm of armen. Een fluitsignaal is geen bevel op zich maar het dient om aandacht te trekken. De belangrijkste bevelen


De arm rechtop gestoken:


Het betekent stoppen voor alle weggebruikers, behalve voor die welke zich op een kruispunt bevinden en dit dan ook moeten vrijmaken.De arm of de armen horizontaal uitgestrekt: 

  • Als de bevoegde persoon met zijn gezicht of rug naar je staat, moet je stoppen; het is m.a.w. verplicht te stoppen voor de weggebruikers die naderen uit richtingen welke deze aangewezen door de arm of armen, dwarsen.


  • Als de bevoegde persoon voor je daarentegen in profiel staat en je in dezelfde richting rijdt als deze die hij met zijn arm of armen aangeeft dan mag je doorrijden.Let op, de wegcode spreekt over weggebruikers. Dus, zowel automobilisten, bestuurders van motorfietsen, bromfietsen, fietsers, … en ook voetgangers moeten desgevallend deze bevelen opvolgen!

 


Andere bevelen
 


De bevelen kunnen ook gegeven worden door andere gebaren (vertragen, versnellen …), door woorden (luide stem of luidspreker) of ook nog door verlichte tekstbalken (“STOP”, “VOLGEN” …) op de politievoertuigen.

’s Nachts ten slotte betekent het overdwars zwaaien met een rood licht stoppen voor de bestuurders naar wie het licht gekeerd is.

 

Een volgend artikel De personen die gemachtigd zijn om het verkeer te regelen somt de personen op die, alhoewel ze geen bevoegde personen zijn, in bepaalde omstandigheden het verkeer mogen regelen door aan de weggebruikers aanwijzingen te geven. 

 

Alle artikels in deze reeks:

Verkeersregels, verkeerstekens en bevelen van bevoegde personen: wat primeert? 

Hoe moet je reageren op de bevelen van bevoegde personen? 

Personen gemachtigd om aanwijzingen te geven 

 

Christian ARNOULD en Werner VAN CANTBronnen: 

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/105-art6

 

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/101-art3

 

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/102-art4