Mag ik in Brussel of in Wallonië zelf afval verbranden?

Als je thuis verschillende soorten afval verbrandt, dan stoor je daarmee dichte en zelfs verre buren omdat de rook zich over lange afstanden verspreidt. De rook is onaangenaam en vooral giftig voor lucht, bodem en water. Afval verbranden is strafbaar, tenzij…

 

         

De rook bevat verschillende chemische verbindingen zoals dioxines, furanen en teer, allemaal erkende kankerverwekkende, mutagene stoffen.We lichten hier de regels voor afvalverbranding toe, zowel in Wallonië als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In een afzonderlijk artikel behandelen we de regelgeving in het Vlaamse Gewest.
Het verbod 


Het verbranden van afval zoals kunststoffen, banden, lak, verf, geneesmiddelen, afgewerkte olie of vetten buiten de industriële installaties die onder een milieuvergunning vallen, is zowel in het Waals Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden.
Eén uitzondering in het Waalse GewestIn Wallonië is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om droog tuinafval te verbranden (met uitzondering van bijvoorbeeld grasafval) afkomstig van tuinonderhoud, rooien of ontbossen en professionele landbouwactiviteiten.


Artikel 89 van de Waalse Code Rural [1] staat deze praktijk toe, op voorwaarde dat de brandhaard meer dan 100 meter verwijderd is van woningen, heidevelden, boomgaarden, hagen, tarwe, stro en plaatsen waar vlas wordt gedroogd, en meer dan 25 meter van bossen. In een bos zelf is open vuur strikt verboden door het boswetboek, behalve in speciaal beheerde gebieden of in het kader van bosbouw- of jachtactiviteiten.


Naast de voorwaarden van de Code Rural moet je er ook voor zorgen dat de rook het zicht op de openbare weg niet belemmert.

Bovendien moet je, voordat je het vuur aansteekt, het algemeen politiereglement van je gemeente raadplegen om te weten te komen welke bijkomende voorwaarden van toepassing zijn op vuurtjes in de tuin. In de gemeentelijke regelgeving staan namelijk soms uren of dagen waarop geen vuur mag worden gemaakt (na acht uur ‘s avonds, op feestdagen, enz.). Veel gemeenten verbieden ook vuurtjes in geval van droogte of wanneer er wind staat van meer dan 50 km/u.


Ten slotte moet je de evolutie van de regelgeving op de voet volgen, aangezien het Waalse Plan Air Climat Energie  [2] voorziet om dergelijke branden op lange termijn te verbieden wegens de luchtverontreiniging die ze veroorzaken.
En voor kachels…? Het verbod op het verbranden van afval geldt natuurlijk ook voor kachels die worden gebruikt om huizen te verwarmen. De gebruikte brandstoffen moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen die zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 tot regeling van de minimumefficiëntie-eisen en de vervuilende emissies van met vaste brandstof gestookte verwarmingstoestellen [3].


Je mag dus hakhout of houtpellets verbranden, maar het is verboden om behandeld hout zoals multiplex, paletten of geverfd hout te verbranden.
Welke sancties?Zowel in Wallonië als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is afvalverbranding een zwaar bestraft milieumisdrijf.


In Wallonië is dit een misdrijf van tweede categorie dat kan worden bestraft met een administratieve boete van maximaal 100.000 euro of een onmiddellijke inning van 150 euro. In Brussel wordt de inbreuk bestraft met een administratieve sanctie die kan oplopen tot 62.500 euro. De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van verschillende criteria, zoals de omvang van de milieuschade, eventuele recidive, het gedrag van de overtreder, etc.


Verscheidene ambtenaren zijn bevoegd om dergelijke misdrijven vast te stellen. Je kan contact opnemen met de gemeentelijke milieuambtenaren, de gewestelijke ambtenaren (voor Brussel is dat Net Brussel of het BIM, voor Wallonië is dat de politie- en controledienst) en met de politie.
Arnaud RANSY

Jurist, Consulent bij de Waalse Vereniging voor Steden en GemeentenLees ook:

Het gebruik van een onkruidbrander: let goed op!

Opvolging van milieu-inbreuken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Enkele basisregels voor als je in het Zoniënwoud rijdt

Recreatie in Vlaamse bossen: wat mag en wat niet?

Welke regels gelden in Waalse bossen?

Mag je afval verbranden in open lucht?


[1] http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/generalites/generalite001.htm


[2]
 http://www.awac.be/images/Pierre/PACE/2030/PACE%202030.pdf
 zie p. 103


[3]
 
http://environnement.wallonie.be/legis/air/air064.htm