Het brandgevaar als je een accu oplaadt

In smartphones, tablets, Laptops, hoverboards, elektrische fietsen en auto’s zitten accu’s. Als je deze gedurende lange tijd en zonder toezicht oplaadt, bestaat de kans dat er brand ontstaat.

 


Enkele voorbeelden van brand, ontstaan in accu’s, opgetekend door Ethias (november 2017):


Eind 2016 raakte een bejaard koppel uit Aalst zwaargewond nadat een elektrische fiets vuur vatte. Op 19 juli van dit jaar veroorzaakte een ontplofte batterij van een elektrische fiets een zware brand in een Brugs flatgebouw. Een maand later, op 29 september, ontstond in Dentergem een woningbrand nadat een opladende batterij vuur vatte. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de steeds vaker voorkomende batterijbranden.

 


Oplaadbare batterijen of accu’s


Accu's maken deel uit van ons dagelijkse leven, de wijdverspreide invoering lithiumbatterijen heeft sterk bijgedragen tot de wildgroei aan draadloze toestellen allerhande. Deze toestellen verbruiken veel stroom, waardoor je ze regelmatig moet opladen om optimaal gebruikscomfort te hebben.


Maar lithiumbatterijen hebben ook hun gebreken: ze kunnen oververhit raken als ze overladen worden, ze maken kortsluiting als ze te hard ontladen worden, ze kunnen ontploffen als ze doorboord worden of blootgesteld worden aan grote hitte. Om deze gevaren onder controle te houden, hebben fabrikanten laders ontwikkeld met meervoudige regelaars om risicovolle situaties zoveel mogelijk te vermijden. Bij de constructie van de batterijen wordt bovendien bijzondere zorg besteed aan de isolerende elementen waaruit de batterij is opgebouwd, om geen inwendige kortsluiting te veroorzaken. Om deze redenen zijn deze accu’s nog steeds duur.

 


Een accu opladen


Het is verleidelijk om de laadkabel van het apparaat permanent in het stopcontact te laten zitten om een maximale autonomie te hebben wanneer je het wilt gebruiken. Hoewel de lader en het apparaat zorgvuldig ontworpen zijn, blijft een beperkt risico op brand of ontploffing bestaan. Als bovendien goedkopere en dus kwalitatief minderwaardige batterijen of een ongeschikte lader gebruikt worden, wordt het brandgevaar reëel.

 


Te nemen voorzorgsmaatregelen


Hoe kan je het brandgevaar bij het opladen van elektrische apparaten tot een minimum beperken?

 • Gebruik alleen officiële en originele opladers en batterijen voor uw smartphone of tablet. Goedkopere varianten zijn vaak minder veilig. Investeer in een batterij met kwaliteitscellen.


 • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

 • Als u een elektrische fiets koopt, kies dan een kwaliteitsmodel. “Exotische" leveranciers van goedkope elektrische fietsen gebruiken vaak accu's van mindere kwaliteit, met alle risico's van dien.


 • Laat je apparaten overdag of 's avonds opladen als je in de buurt bent. Haal de lader uit het stopcontact als je weg moet of als je gaat slapen.


 • Laad je apparaten op in een kamer die zo mogelijk voorzien is van een rookmelder.


 • Vermijd contact met ontvlambare materialen bij het opladen. Laat je smartphone tijdens het opladen nooit op een tafelkleed, laken of deken liggen.


 • Stop met opladen zodra de batterij opgeladen is om warmteontwikkeling te voorkomen.


 • Breng defecte opladers of kabels weg direct naar een voorzien recyclagepunt.


 • Pas op dat je een mogelijke vluchtweg niet blokkeert als er toch brand in je huis uitbreekt. Zet je elektrische fiets bijvoorbeeld niet in de gang die naar de voordeur leidt.

 In geval van brand

 

 • BEL DE BRANDWEER

 • Haal de voedingsstekker onmiddellijk uit het stopcontact

 • Verplaats het toestel niet. Het brandend materiaal spat dikwijls en kan meer dan 500°C heet worden

 • Spuit geen water op de brandhaard, tenzij je over een brandslang beschikt (hetgeen weinig waarschijnlijk is in een huiselijke context).

 • Als je een brandblusser hebt, gebruik die dan ZONDER JEZELF IN GEVAAR TE BRENGEN

 • Blijf weg van de brand en adem de giftige gassen niet in

 • Als u binnenshuis bent, ga dan naar buiten en sluit de deur goed achter je.

 

Na een probleem


Als een accu tijdens het opladen erg warm is geworden, is de kans groot dat dit nog gebeurt. Als je ze toch verder wil gebruiken moet je het toestel nog enkel opladen op een plaats waar oververhitting geen gevaarlijk situatie kan opleveren.

 


Conclusie


Het hanteren van batterijen en het opladen ervan brengt een aantal risico's met zich mee. Het volgen van eenvoudige veiligheidsmaatregelen, die vaak in de gebruiksaanwijzing staan, kan het risico van oververhitting en brand sterk verminderen.
Jean-Paul CHARLIER

Brandweercommandant o. r.Bronnen:

https://www.ethias.be/pro/fr/blog/incendie-batterie.html


http://www.brandveilig.com/nieuws/steeds-meer-accubranden-blussen-blijkt-ingewikkeld-51944#.WecgtsMenJQ.linkedin 


https://www.risicosinbeeld.nl/risicos-en-preventie-2/brand/het-brandgevaar-van-accus-laden/ 


Dossier met details over de gevaren van Lithium-ionbatterijen
https://www.anumme.fr/2020/07/23/rsiques-incendies-solutions/