Blijf uit de dode hoek!

Het is voor kwetsbare weggebruikers van levensbelang om uit de dode hoek van een vrachtwagen te blijven. Hoe kan ik veilig rijden in de buurt van een stilstaande of afdraaiende vrachtauto?


Waar bevindt zich de dode hoek rond een vrachtwagen?


A. Voor en rond de bestuurderscabine

Omdat de chauffeur hoog zit en daardoor letterlijk over je kijkt als je in de buurt van de cabine staat, is er dus een grote dode hoek vlak voor een vrachtwagen en rechts naast de bestuurderscabine.

B. Achter de vrachtwagen

Vermits een vrachtwagen geen achterruit heeft en de bestuurder dus nooit kan zien wat zich daar afspeelt, is de de dode hoek achter het voertuig uiteraard zeer groot.

C. Rechts van de vrachtwagen

Omdat de bestuurder in zijn rechterspiegels slechts een deel ziet van wat er gebeurt, bevindt zich daar een hele grote dode hoek. Meer nog, omdat de ligging van die dode hoek ‘zich verplaatst’ als de vrachtwagen afdraait, komt een kwetsbare weggebruiker daar (op het fietpad of de rijbaan) in de dode hoek terecht.   DODE HOEK 1 VSV R

 

Hoe blijf je uit de dode hoek? 

  • Blijf altijd op een veilige afstand van een vrachtwagen en geef hem desnoods voorrang.
  • Stel je nooit op achter een vrachtwagen evenmin als vlak voor of naast de bestuurderscabine.

  • Wacht aan een kruispunt niet naast een vrachtwagen en rijd er ook nooit langs.
  • Als een vrachtwagen aan een kruispunt vertraagt of staat te wachten, blijf er dan altijd minstens 3 meter achter en rechts van.

  • Kom je als eerste aan een kruispunt, zet je dan ver genoeg naar voor in het opstelvak voor fietsers.
  • Komt er nadien een vrachtwagen staan, maak dan altijd oogcontact met de chauffeur. Zo ben je er zeker van dat hij je gezien heeft. Voor je een manoeuvre uitvoert, geef je mekaar best een duidelijk teken.

  • Als een vrachtwagen een rotonde wil verlaten of oprijden, laat hem dan altijd voorgaan of stop, want op een rotonde zit je als fietser bijna altijd in de dode hoek.    

DODE HOEK 2 VSV R

Nog enkele belangrijke weetjes! 

- De verplichte dodehoekspiegel of -camera verkleinte de zone van de dode hoek wel, maar desondanks zijn er nog altijd zones rond de vrachtwagen waar de chauffeur je niet kan zien.

- Zowel links als rechts afslaande vrachtwagens kunnen een gevaar vormen. Om links af te draaien wijkt een vrachtwagen meestal eerst uit naar rechts, waardoor hij dikwijls ook deels op het fietspad of de rijbaan rechts naast hem terechtkomt. Het spreekt voor zich dat dit voor de weggebruikers rechts van hem gevaarlijk kan zijn.

Blijf in dat geval en zeker als je achteraan op een vrachtwagen of autobus de boodschap ‘Opgelet zwenkt uit’ leest, op 3 meter rechts achter de vrachtwagen wachten en rijd pas verder als het manoeuvre volledig voltooid is.

- Dankzij een fluohesje en goede fietsverlichting merkt een vrachtwagenbestuurder je wellicht sneller op als je nog niet in de dode hoek ‘verdwenen bent’. Eens in de dode hoek ziet de chauufeur je niet meer, zelfs niet met een fluohesje of goede fietsverlichting.

- Niet alleen vrachtwagens, maar ook bestelwagens, bussen, autocars, tractoren, zelfs personenwagens, hebben een dode hoek. De oppervlakte van de dode hoek is natuurlijk rondom een vrachtwagen het grootst is. 


Werner VAN CANT
Politiecommissaris o.r.


Beelden VSV: © Annie De Brue, Stefan Dewickere, David Legrève Jona Suys, Evert Thiry, Pieter Vermeersch, Niko Caignie.


Bron:
https://www.veiligverkeer.be/themas/dode-hoek/