Wat te doen na overstromingen?

Na een overstroming moet je zo snel mogelijk ingrijpen om de materiële schade te beperken en een schadedossier op te stellen. Ga echter eerst na of je geen risico loopt als je ter plaatse gaat.



Veiligheid boven alles

Als de toegang tot het gebouw geen gevaar vormt, onderneem je best zo snel mogelijk actie na een onderstroming.

 • Informeer bij je gemeente en bij de brandweer of je woning toegankelijk is. Ingestorte huizen, straten die in modderstromen zijn veranderd en stapels beschadigde voertuigen kunnen de toegang immers blokkeren.

 • Controleer de woning vooraleer je naar binnen gaat op structurele schade zoals scheuren of verzakking. Neem bij twijfel contact op met de brandweer of met professionals die door de gemeente of door je verzekeringsmaatschappij ter beschikking worden gesteld. Coördineer je terugkeer, het wegpompen van het water en de schoonmaak met de hulpdiensten en met je verzekeraar. Dit is de beste aanpak voor je eigen veiligheid en om je rechten te laten gelden. 

 • Als je de stroom niet hebt uitgeschakeld vóór de overstroming, bel dan een elektricien om te controleren of er elektrocutiegevaar is. Als je energieleverancier de stroom in je straat heeft afgesloten, zet dan zelf de hoofdzekering en alle zekeringen uit. Ga je woning niet binnen als je gas ruikt, maar verwittig je gasmaatschappij.

 • Als je mazouttank zijn inhoud heeft verloren, breng dan je verzekeraar op de hoogte, die je zal vertellen welke procedure je dient te volgen. Leeg de inhoud van je vervuilde kelder nooit in de riolering, in oppervlaktewater of in de omgeving. Dit is ernstige milieuvervuiling en is strafbaar.

 • Pas binnenshuis op voor omgevallen meubels, gebroken voorwerpen en glasscherven waaraan je je kunt bezeren. Draag rubberen laarzen als er meer dan 5 cm water staat.

 • Bescherm jezelf wanneer je in contact komt met het water. Het is waarschijnlijk verontreinigd door rioolwater of door andere vervuilende stoffen.

 • Drink geen kraantjeswater totdat de autoriteiten of de watermaatschappij hebben laten weten dat het nog drinkbaar is. 



Hou rekening met verzekeringen en vergoedingen

 • Contacteer zo snel mogelijk je verzekeraar. Je mag ingrijpen om te voorkomen dat de schade erger wordt (het dak afdekken, de toegang veiligstellen, enz.), maar verander niets zonder toestemming van je verzekeraar voordat die de schade heeft kunnen opmeten. Vraag ook zijn toestemming vooraleer je een beroep doet op een vakman (voor de onkostenvergoeding).

 • Maak voordat je begint op te ruimen een uitgebreide lijst en neem foto's van de schade. Verzamel ook zoveel mogelijk nuttige documenten (aankoopbewijzen, foto's van voor de ramp, enz.). 

 

De schade opruimen

Door zo snel mogelijk te handelen, kun je de omvang van de overstromingsschade beperken.

 • Evacueer het water met een pomp. Gebruik nooit een pomp of een generator met een verbrandingsmotor in je woning.

 • Open deuren en ramen om vocht tegen te gaan.

 • Berg alle beschadigde inhoud op in dozen.

 • Was muren en massief houten meubels grondig en spoel meermaals af.

 • Was alle oppervlakken af ​​met water en afwasmiddel. Spoel alles af.

 • Professionele schoonmaakbedrijven kunnen grote hoeveelheden modder verwijderen, opdrogen en je huis sneller ontsmetten. Zo zul je ook minder last hebben van schimmel. 

 

Voorzorgsmaatregelen 

 • Gebruik geen elektrische huishoudtoestellen, stopcontacten en zekeringen die onder water hebben gestaan ​​totdat ze gecontroleerd werden door een elektricien.

 • Welk verwarmingssysteem je ook hebt, als het in het water heeft gestaan, moet een vakman het grondig inspecteren voordat je het opnieuw gebruikt.

 • Laat de filters en de isolatie van de boiler, de koelkast en de diepvriezer vervangen als ze nat geweest zijn.

 • Gooi medicatie, cosmetica en toiletartikelen weg die in het water gelegen hebben.

 • Gooi alles wat niet waterdicht verpakt is of als de koelkast in het water gestaan heeft, weg: zeker alle vleeswaren, verse groenten en fruit.

 

Vorig artikel: Wat te doen bij overstroming?


Stéphane PEETERS
IMPACT 360

 

Bron:

https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overstromingen-wat-te-doen-bij-schade-na-een-evacuatie