Storm: hoe juist reageren?

Bij voorspellingen van storm met harde windstoten moet je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. In dit artikel vind je ook tips over wat je kan doen tijdens en na noodweer.

 

Door de opwarming van de aarde is de vochtigheidsgraad in onze streken gestegen. Dat leidt op zijn beurt meer en hevigere stormen. We stellen vast dat stormen nu in eender welk seizoen kunnen toeslaan. We spreken van storm zodra de windsnelheid minstens 80 kilometer per uur bedraagt in het dichtstbijzijnde KMI-meetstation.

 

Altijd voorbereid

 • Schrijf je gratis in voor BE-Alert. Dan word je systematisch gewaarschuwd als er zich een noodsituatie voordoet: https://www.be-alert.be/nl/

 • Kijk regelmatig na of de dakpannen op je dak nog goed vastliggen. Kunnen bladeren in de dakgoten, daklijsten of buizen mogelijk de afvoer van het water hinderen?

 • Zorg ervoor dat je schoorsteen één keer per jaar wordt geveegd of doe het zelf. Als er een barst is, laat dat dan aan de schoorsteenveger weten, zodat deze kan bepalen hoe erg de barst is.

 • Als je buiten een mazouttank hebt staan moet die goed verankerd en de openingen goed afgesloten zijn.

 • Plaats bliksemafleiders op je stopcontacten: zo bescherm je ze tegen te hoge spanningen op het elektriciteitsnet door een blikseminslag.

 • Verwijder takken van bomen die kunnen afbreken wanneer het hard waait en ga na of omheiningen stevig zijn. Evalueer met een specialist of er een boom preventief gekapt moeten worden omdat deze mogelijk kan omvallen tijdens een hevige storm (erg grote bomen, bomen met een fragiele stam of erg oude bomen).

 

Tips bij storm: wat doen?

 • Volg de evolutie van de situatie via de website https://www.meteobelgie.be/ of luister naar het nieuws op radio of televisie. Om erachter te komen hoe hard het zal regenen kan deze website handig zijn: https://www.noodweer.be/regenradar/.

 • Beveilig je spullen tegen mogelijke schade.
  Zorg ervoor dat alles dat kan meegesleept worden door de wind vaststaat en beschut staat. Denk daarbij aan hangpotten, bloempotten, trampolines, spelletjes, tuinmeubels, afval en vuilniszakken. Zorg er natuurlijk ook voor dat je dieren veilig zijn.
  Sluit deuren, ramen, dakramen en rolluiken van je woning en je tuinhuisje. Als je huis of tuinhuisje ergens openingen heeft sluit je deze af met bijvoorbeeld multiplexplaten.

 • Zet computers en televisies uit en haal de stekker van elektronische toestellen uit het stopcontact.

 • Als je een garage hebt, zet dan je wagen, aanhangwagen en motor binnen.

 • Voorzie een zaklamp voor als de stroom uitvalt.

 • Denk ook aan anderen …
  Een oude buur, iemand die alleen woont of die een handicapt heeft kan mogelijk je hulp nodig hebben. Je kan helpen door eens te kijken of er bij hen iets stormveilig gemaakt moet worden. Zorg ervoor dat ze ook op de hoogte zijn van alle tips en vraag of ze de noodnummers kennen of je contactgegevens willen. Vraag hen ook of ze een zaklamp voorhanden hebben. Je kan ook voorstellen om elkaar regelmatig te bellen.

 

Tijdens de storm

 • Schuil in een stevig gebouw. Zorg ervoor dat alle maatregelen zijn genomen (zie supra).
  Als je een niet-elektrisch verwarmingstoestel gebruikt, zorg er dan voor dat je de veiligheidsvoorschriften goed volgt zodat je zeker geen CO-vergiftiging oploopt.

 • Als  je echt naar buiten moet of je moet verplaatsen:
  Verplaats je zo weinig mogelijk met de auto of te voet. Verplaats je via grote wegen, zeker niet via veldwegen of lanen met bomen en houd voldoende afstand van andere auto's.
  Pas je snelheid aan de omstandigheden aan en wees extra voorzichtig als je op een brug bent of als je een vrachtwagen of bus inhaalt.
  Schuil nooit onder een boom, vooral op het platteland en parkeer nooit dicht bij bomen.
  Raak nooit elektrische kabels aan die op de grond zijn gevallen, want die kunnen nog onder stroom staan.

 • Als er materiële schade is in je buurt of onderweg, bel dan 1722 (zie infra).

Als er levens in gevaar zijn of als er een brand dreigt te ontstaan, bel dan altijd 112!

 

Na de storm: meet de schade op!

 • Kijk of er schade is aan of rond je woning en controleer zeker ook je dak.

 • Bel de brandweer via het gratis noodnummer 1722 voor serieuze schade aan een dak, voor een straat die ondergelopen is of voor een kelder die onder water staat. Dat nummer werkt zelfs als de telefoon vergrendeld is of als er geen simkaart in de gsm steekt.
  Ter info: het nummer 1722 werd in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat het nummer 112 niet overspoeld wordt met niet-dringende verzoeken waarbij er geen mensen- of dierenlevens op het spel staat.
  Je kan ook een interventie aanvragen via het nationaal online portaal https://www.1722.be/nl/index.html.
  Bel liefst niet naar 1722 als de brandweer niet noodzakelijkerwijs moet tussenkomen (bv. een omgevallen boom, schade die door een professional of jezelf kan worden rechtgezet).

 • Is je dak beschadigd geraakt? De hulpdiensten kunnen zo nodig je dak afdekken met een dekzeil dat je even uit de nood helpt tot iemand je dak komt repareren.

 • Zoek uit hoe brokstukken worden opgehaald in je gemeente.

 • Neem foto's van de stormschade die je hebt geleden en neem contact op met je verzekeringsmakelaar om de procedure op te starten en raad te vragen. Na een erg vernietigende storm wordt er soms beslist om beroep te doen op het Rampenfonds.

 

Lydia FRIGO
Hulpverleningszone: Val de Sambre


Lees ook:

Hoe kan je je beschermen tegen de risico’s van een bliksem?
Wat te doen bij overstroming?
Wat te doen na overstroming?
Bij noodgevallen verwittigt BE-Alert je persoonlijk!


Bronnen:

https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/storm
https://www.ethias.be/pro/pdf/infofiche8-preventie_overstromingsrisico.pdf