Bij filevorming is de reddingsstrook verplicht!

Vanaf 1 oktober 2020 moeten automobilisten bij filevorming spontaan een open strook creëren om de hulpdiensten langs te laten. Hoe reageer je? Geldt dit principe voor autosnelwegen en belangrijke stedelijke verkeersassen?  

 

In andere Europese landen zoals Duitsland, Luxemburg en Zwitserland bestaat deze reddingsstrook al, soms zelfs al vrij lang. Dankzij de reddingsstrook kunnen de hulpdiensten in die landen kostbare tijd winnen als ze zich moeten verplaatsen in een file.

De Belgische wetgeving (1) definieert de reddingsstrook als volgt: de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die door de prioritaire voertuigen {…} gebruikt kan worden wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.  

Hoe reageer je als automobilist?

In geval van filevorming (2) moeten de bestuurders vanaf nu een reddingsstrook creëren, wanneer ze op een baan rijden met minstens twee rijstroken in hun rijrichting.

Concreet houdt dit in dat de bestuurders op de linkerrijstrook zo links mogelijk moeten rijden en de bestuurders op de rechterrijstrook zo rechts mogelijk (3).

Couloir de secours Contacts
                                                                                             Reddingsstrook - © Contacts 
 

Als de rijbaan meer dan twee rijstroken telt, wijken de bestuurders op de linkerrijstrook zoveel mogelijk naar links uit en de bestuurders op de andere rijstroken naar rechts. Bijvoorbeeld: je rijdt op een baan met drie rijstroken. De voertuigen op de middenstrook en de rechterrijstrook zijn dus verplicht om naar rechts uit te wijken.

 

Spontaan reageren bij filevorming

Het belangrijkste om te onthouden als bestuurder is dat je de reddingsstrook spontaan moet creëren. Je mag niet wachten om uit te wijken naar de juiste kant tot er een prioritair voertuig aankomt. Je moet dat doen vanaf het moment dat de file zich vormt. Als de weggebruikers wachten op de komst van een prioritair voertuig, dan winnen de hulpdiensten geen tijd. Ze worden dan vaak opgehouden tot elk voertuig voor hen kan uitwijken. De Belgische bestuurder moet zich dus snel dit automatisme eigen maken, net zoals de Duitse, Luxemburgse, Zwitserse en Oostenrijkse bestuurders dat al hebben gedaan.

Belangrijk om te weten is dat dit systeem zich niet beperkt tot autosnelwegen en grote N-wegen. Je moet dit principe ook toepassen of er nu een pechstrook is of niet. Op een stedelijke verkeersas met twee of meer rijstroken, bijvoorbeeld op de kleine ring van Brussel, zal je dus ook een reddingsstrook moeten creëren bij file.

Normaal gezien moeten motorrijders ook mee deze reddingsstrook creëren, maar de tekst die hen toelaat om voorbij te steken in de file blijft van toepassing. Dat betekent dat ze deze strook ook zullen mogen gebruiken. Dat mag op voorwaarde dat ze prioritaire voertuigen voorrang verlenen en de opgelegde snelheidslimieten respecteren, namelijk maximum 20 km/u sneller dan de file die ze voorbijsteken, zonder daarbij sneller dan 50 km/u te rijden. 

 

Wat met de pechstrook?

Hoe zit het dan met de pechstrook? Natuurlijk kunnen de hulpdiensten die nog steeds gebruiken, maar ze willen ook graag beschikken over de mogelijkheid om tussen de file door te rijden. Regelmatig is de pechstrook versperd door voertuigen met pech of beschadigde voertuigen. Er liggen ook voorwerpen en andere zaken op die van de rijbaan zijn gewaaid. Soms wordt de pechstrook zelfs verwijderd of versmald voor een bijkomende rijstrook of een spitsstrook (bijvoorbeeld op de E40 van Brussel naar Leuven).

De pechstrook blijft wel de oplossing voor pechverhelping en de personen die worden gebeld door het openbaar ministerie of de politie om zich naar de plaats van het ongeval te begeven langs of op de autosnelweg. Deze mensen mogen de reddingsstrook niet gebruiken.

Als je deze nieuwe regel niet respecteert, bega je een overtreding van de eerste graad (laagste straf: een onmiddellijke inning van 58 euro). Je bent ook nog steeds verplicht om een prioritair voertuig voorrang te verlenen als het zijn blauwe zwaailichten en sirene heeft opgezet (overtreding van de derde graad – een boete van minstens 174 euro)

 

Olivier QUISQUATER
Federale wegpolitie


(1) https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/100-art2 en https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/109-art9

(2) De wegcode definieert het begrip file niet. We kunnen echter aannemen dat vanaf het moment dat het verkeer sterk wordt vertraagd door werken, een ongeval, de verkeersdrukte dat je je in een situatie bevindt waarin je de reddingsstrook moet creëren.

(3) De wet vermeldt niet dat het toegelaten is op de pechstrook te rijden om de reddingsstrook te creëren. Voorlopig is dit dus verboden. Prioritaire voertuig op missie moet je nog steeds voorrang verlenen. In dat geval is het misschien nodig om in functie van de omvang van het voertuig van de hulpdiensten toch naar de pechstrook uit te wijken.

 

Lees ook:

Welke voertuigen zijn eigenlijk prioritair?

Prioritaire voertuigen: escortes en andere bijzondere situaties

Hoe moeten we voorrang verlenen aan prioritaire voertuigen?