Mag ik een ambulance volgen naar een ziekenhuis?

Hier bespreken we in het bijzonder de prioritaire voertuigen met dringende opdracht zoals bij politie-escortes, bevelen van een bevoegde agent, het begeleiden van een prioritair voertuig naar een ziekenhuis en als de weggebruiker het geluidssignaal niet heeft gehoord.

   
In dit artikel nemen we uiteraard de nieuwe bepalingen van de verkeerswet op die sinds 1 oktober 2020 van toepassing zijn.


Onrechtmatig gebruik van sirene en zwaailicht

Indien een weggebruiker geen voorrang verleent aan een al dan niet gebanaliseerd prioritair voertuig dat onderweg is met werkende sirene en zwaailicht, dan begaat hij daarmee een overtreding. Het feit dat de bestuurder van het prioritair voertuig misbruik maakt van zijn sirene of zwaailicht of dat het bedoelde voertuig er eigenlijk niet mee zou mogen uitgerust zijn, stelt de andere weggebruikers niet vrij van de verplichting voorrang te verlenen.
Met andere woorden: de fout van de ene sluit de fout van de andere niet uit.


Wat als een weggebruiker de sirene niet heeft gehoord?

Een weggebruiker moet voorrang verlenen en zo nodig stoppen zodra het geluid van de sirene hoorbaar is, zelfs al heeft hij het in werkelijkheid niet gehoord. Enkel overmacht stelt hem vrij van deze verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van elke automobilist om bijvoorbeeld zijn radio zacht genoeg te zetten om te allen tijde de verkeersgeluiden te kunnen horen.

Omdat ze zelf de sirene erg luid horen, kunnen bestuurders van prioritaire voertuigen zich bijna niet voorstellen dat de anderen dit niet zouden kunnen horen. Maar we mogen toch niet vergeten dat dove bestuurders ook het recht hebben om met de auto te rijden. Zij vertrouwen op het feit dat ze veel oplettender zijn voor andere dan geluidsprikkels. Ze zullen dan ook vanzelf vertragen of aan de kant gaan als ze de andere weggebruikers plots anders zien reageren.


Voertuigen die door een of meer politievoertuigen geëscorteerd worden

Als een voertuig (gevangenentransport, geldtransport, VIP-auto, …) geëscorteerd wordt door een voertuig van de lokale, federale of militaire politie dan maakt dat deel uit van een konvooi van voertuigen waarvan de verplaatsing geregeld wordt door bevoegde personen. De wegcode bepaalt dat de andere weggebruikers dergelijk konvooi niet mogen breken.

De andere weggebruikers moeten dus eveneens onmiddellijk de doorgang vrijmaken voor voertuigen die geëscorteerd worden door een of meer prioritaire voertuigen van deze politiediensten tijdens de uitvoering van een dringende opdracht. Breken door een konvooi dat begeleid wordt door bevoegde personen is een inbreuk van de derde graad.


Een prioritair voertuig volgen dat een familielid vervoert

De bestuurder van een prioritair voertuig die een dringende opdracht uitvoert, mag in welbepaalde gevallen een aantal verkeersregels overtreden. Wanneer het gaat om het vervoer naar de spoeddienst van een ziekenhuis, gebeurt het vaak - en het is zeer begrijpelijk - dat mensen het prioritair voertuig dat een van hun familieleden vervoert met hun eigen auto willen volgen.

De bestuurder van zo’n gewoon voertuig moet in dat geval uiteraard alle verkeersregels naleven. Hij mag dus niet, in het zog van een prioritair voertuig, door het rode verkeerslicht rijden, te snel rijden, …


Wat is prioritair? De bevelen van bevoegde personen of prioritaire voertuigen?

De bevelen van bevoegde personen gaan boven de verkeerslichten, de verkeersborden en de verkeersregels. De bestuurder van een prioritair voertuig moet dus bijgevolg, net als elke andere weggebruiker, onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van een bevoegd persoon.Alle artikels:
Nieuwe regels voor prioritaire voertuigen!
Prioritaire voertuigen en het risico op ongevallen
Welke voertuigen zijn eigenlijk prioritair?

Prioritaire voertuigen: gebruik van blauw zwaailicht en sirene

Door het rood rijden en toegelaten maximumsnelheid overschrijden

Hoe moeten we voorrang verlenen aan prioritaire voertuigen?   
Prioritaire voertuigen: focus op een aantal bijzondere situaties
Prioritaire voertuigen: aanbevelingen voor meer veiligheid


Francis DEOM
Hoofdcommissaris o.r.

Update: 27/04/21