Evenementen in tenten: de noodzakelijke risicoanalyse

Welke preventiemaatregelen voor evenementen en feesten in een of meerdere tenten? Deze tijdelijke structuren, grotendeels bestaande uit doek, zijn immers nog veel gevoeliger voor brand. Wat zijn de potentiële risico's?

 

Het in acht nemen van diverse preventiemaatregelen is dan ook van het grootste belang, zowel op het vlak van structuur, materialen en uitrusting, als op het vlak van activiteiten en organisatie.


Wat verstaan we precies onder "tenten"?

De beknopte adviezen die we hier geven (en die uitgebreid worden besproken in het ANPI-dossier), hebben betrekking op alle structuren die geheel of gedeeltelijk uit soepele overkappingen bestaan en die zijn opgesteld voor maximaal 6 maanden. We denken dan bijvoorbeeld aan feesttenten, circustenten en andere tentdoekconstructies.


Wat zijn de potentiële risico's?

Of het nu gaat om een spektakel, een circus, een kermis, een tentoonstelling of een feest … dergelijke tijdelijke evenementen die in een of meer tentconstructies worden georganiseerd, brengen altijd een aantal potentiële risico’s met zich mee:

- een (te) lichte structuur die kan instorten en de aanwezigen bedelven;
- een tijdelijke structuur die op een meer of minder geschikte plaats is ingeplant;
- de aanwezigheid van een grote hoeveelheid licht en brandbaar materiaal;
- een ruimte die (te) vol staat met stands, meubilair e.d.;
- de aanwezigheid van heel veel mensen die niet vertrouwd zijn met de plaatsgesteldheid.


Het gemeentelijke politiereglement en de risicoanalyse


Omdat het om heel verschillende soorten evenementen kan gaan, die allemaal weer andere risico’s kunnen inhouden, is het erg belangrijk om de veiligheid in zijn geheel te bekijken en voor elke situatie de gepaste preventiemaatregelen te voorzien. Voor evenementen in tenten is er geen regelgeving op nationaal of gewestelijk niveau; zij vallen doorgaans onder de bevoegdheid van de gemeente waar ze worden georganiseerd. Er moet dus in de eerste plaats worden gekeken naar de regels en voorwaarden opgelegd door de betreffende gemeente.

Daarnaast is een voorafgaande risicoanalyse onontbeerlijk, evenals een onderzoek naar de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Dit moet steeds gebeuren in overleg met de verschillende partijen: de organisatoren van het evenement, de gemeente en bij voorkeur ook de hulpdiensten (brandweer, politie en medische bijstand). Daarbij moet men rekening houden met alle veiligheidsaspecten: de stabiliteit van de structuren en tribunes, de (verwachte) weersomstandigheden, het aantal bezoekers enz.


De risicoanalyse: verschillende factoren


Bij het opstellen van een risicoanalyse moet er rekening worden gehouden met heel wat verschillende factoren:

- inplanting: toegangswegen, omgeving …
- constructie: geraamte, montage …
- nooduitgangen
- inrichting: meubilair, tribunes, stands, decoratie …
- technische uitrusting: verwarmingstoestellen, elektrische installaties, verlichting, …
- signalisatie
- brandpreventie en -bestrijding: alarminstallaties, brandblusmateriaal, preventie …
- interne organisatie: noodprocedures, info van medewerkers/bezoekers, hulpdiensten
- keuring en vergunningen.

In dit artikel kunnen we niet dieper ingaan op de technische aspecten van al deze factoren, daarvoor verwijzen we graag naar het dossier van het ANPI (zie referentie).


Focus op de technische uitrusting


Alle technische apparaten moeten in goede staat verkeren, aan de geldende normen voldoen en regelmatig door een bevoegde persoon worden nagekeken. De organisatoren moeten de medewerkers informeren over het gebruik en onderhoud van de uitrusting, zoals apparaten op elektriciteit of gas(flessen), kook- en verwarmingstoestellen, verlichting en installaties voor geluid en speciale effecten.

Alle apparaten en machines moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor installatie en gebruik, beantwoorden aan de strengste veiligheidsnormen en in ieder geval voorzien zijn van een aan-uitknop of noodschakelaar die gemakkelijk bereikbaar is.

Alle apparaten en activiteiten die vlammen of hoge temperaturen veroorzaken - zoals kooktoestellen en bepaalde verwarmingselementen - zijn verboden binnen in de tenten en tentdoekconstructies. Alle elektrische installaties - inclusief bedieningspanelen, kabels en aansluitingen tussen verschillende apparaten - moeten uiteraard conform zijn aan het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI).


De veiligheid van evenementen in tenten hangt dus voor een groot deel af van de juiste toepassing van de veiligheidsnormen. In een volgend artikel geven we een aantal nuttige tips en adviezen voor de verantwoordelijken binnen de organisatie van dergelijke evenementen.


Jeanine DRIESSENS, documentaliste bij de vzw ANPI

Michèle ORBAN, Information broker en trainer


Meer gedetailleerde informatie in het preventiedossier van de vzw ANPI: Tijdelijke organisaties en evenementen in feesttenten, ref. TD 155-2013, te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..