Brand voorkomen op een camping

Het risico op brand op een camping is reëel. Tenten, caravans, chalets, mobilhomes, voertuigen en gebouwen staan er dicht tegen elkaar. De vakantiegangers en uitbaters moeten daar dus rekening mee houden.


De kampeerders

De slachtoffers vallen vooral op hun kampeerplek. Brand in een tent betekent dat alles bijna onmiddellijk in lichterlaaie staat en een val is voor wie er in zit. Eén enkele vlam kan zich in enkele ogenblikken van de ene plek naar de andere verspreiden en een groot deel van het kamp in lichterlaaie zetten!

Aanbevelingen:

 • Open vuur is zijn uit den boze onder een zeil. Kook- en verlichtingstoestellen met vlammen en kaarsen moet je weren uit tenten en onder luifels! Gebruik toestellen op elektriciteit of batterijen.
 • Opgelet voor ontvlambaar materiaal en vonken van houtvuren of barbecues. Gebruik de gemeenschappelijke barbecuezones die hiervoor dienen.
 • Blijf op een minimumafstand van 1 m met een onbrandbaar of brandvrij scherm, of een minimumafstand van 2 m zonder scherm voor kooktoestellen.
 • Alle gasapparatuur, branders, slangen en aansluitingen moeten worden gecontroleerd en in goede staat zijn.
 • Bewaar maximum 2 gasflessen per kampeerplek, want ook leeg kunnen die gevaarlijk zijn.
 • Houd de kampeerplek proper en ordelijk. Laat geen afval of brandbare rommel rondslingeren.
 • Respecteer het huishoudelijk reglement en de veiligheidsvoorschriften van de uitbaters. Informeer je met welk middel je alarm slaat! Hoe doe je dat? Waar is de evacuatieroute, nooduitgang of verzamelplaats?
 • Nog eens: wees voorzichtig bij het opladen, het gebruik en het bewaren van toestellen en voertuigen op lithium-ionbatterijen!

De campinguitbater

De uitbaters van kampeerterreinen moeten de gewestelijke regelgeving naleven en alle nodige vergunningen en certificaten in huis hebben voor zowel tenten, caravans als vaste logies (chalets en mobilhomes) en gemeenschappelijke infrastructuur (restaurant, zwembaden en sanitaire blokken).

Brandpreventiemaatregelen

 • De uitbater moet een huishoudelijk reglement opstellen waarin de veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen die de kampeerders steeds in acht moeten nemen.
 • Dit reglement verduidelijkt minstens de noodprocedures, het circulatie- en parkeerplan, het plan van de installaties, wegen, kampeerplekken, de gebruiksvoorwaarden van de barbecues, de situering van de nooduitgangen, plaatsen met blusmateriaal en telefooncabines, de risicozones en hoofdafsluiters van energiebronnen.
 • Dit document moet in meerdere talen beschikbaar zijn en goed zichtbaar voor iedereen uithangen.

Brandbestrijdingsmaatregelen

 • De plaatsen met blusmateriaal moeten oordeelkundig worden verdeeld over het kampeerterrein in samenspraak met de brandweer. Elke plaats met blusmateriaal moet duidelijk aangeduid zijn en bestaat uit draagbare of mobiele brandblusapparaten en een goed werkende en onderhouden brandweerkraan die voldoet aan de geldende normen. Ze moeten functioneel en onderhouden zijn.
 • In geval van gevaar moet de campinguitbater onmiddellijk de brandweer verwittigen, de kampeerders waarschuwen en hun veiligheid garanderen door hen indien nodig snel en veilig te evacueren.
 • De campingverantwoordelijke moet ook alle nodige maatregelen nemen om elk begin van een brand snel en efficiënt te bestrijden.


De brandweer

De brandweer geeft raad en overlegt met de uitbater over het volgende:

 • De waarschuwingsinstallatie in geval van een incident en het alarmsysteem om de kampeerders te doen evacueren.
 • Het evacuatieplan en -procedures van de kampeerders
 • De middelen om de brand en de verspreiding ervan te bestrijden, maar ook de signalering op het kampeerterrein.

De brandweer controleert:

 • De toepassing van de brandveiligheidsnormen die specifiek op campings van toepassing zijn.
 • De noden en mogelijke toegang van bronnen van bluswater.
 • De toegangswegen voor hulpvoertuigen
 • De naleving van de reglementering waaraan de gemeenschappelijke infrastructuur is onderworpen.


Jeanine DRIESSENS
Archiefbediende, vzw ANPI


Lees ook:
Veilig onderweg met caravan of kampeerwagen! 
Brandveilig: ook op vakantie!
Vakantieaccommodaties: let ook daar op je veiligheid!

Bron: ANPI Fire & security Alert Magazine nr. 27 juni 2022 – www.anpi.be