Respectvol genieten van het Zoniënwoud

Het Zoniënwoud in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet heel wat verkeer slikken, maar ook veel andere functies aankunnen. De strikte regels van het boswetboek hebben tot doel het evenwicht in deze uitzonderlijke omgeving te bewaren.


Algemene regels

Het boswetboek zoals aangepast door de ordonnantie van 30 maart 1995 [1] verbiedt in het algemeen om de stilte in het bos te verstoren, meer bepaald door elektronisch geluidsversterkend materiaal.

Planten plukken, bomen beschadigen, vuur aansteken of afval dumpen zijn ook verboden. Bivakkeren, een kampvuur aanleggen, barbecuëen of zelfs maar een sigarettenpeuk weggooien kan je niet alleen een boete opleveren maar ook een bosbrand veroorzaken, zeker in periodes van grote droogte. Je mag ook geen hout sprokkelen in het Zoniënwoud. Dood hout bevordert de biodiversiteit in het bos en biedt beschutting aan allerlei fauna.

Voor honden moet je een onderscheid maken volgens het beschermingsstatuut van het gebied waarin je je bevindt.
In een speciaal beschermingsgebied (natuurreservaat, bosreservaat en beschermingsgebied) moeten honden verplicht aan de leiband lopen. Elders mogen honden loslopen, maar hun baasje moet te allen tijde de controle behouden. Honden mogen in geen geval in waterlopen of vijvers zwemmen.

De kaart met de beschermingsgebieden is beschikbaar via deze pdf-link.
 

Toegestane verplaatsingsmiddelen

Je mag met motorvoertuigen en bromfietsen of motorfietsen niet in bossen en wouden rondrijden buiten de publiek toegankelijke wegen waar dat type vervoersmiddel uitdrukkelijk is toegelaten.

Verplaatsingen met de fiets mogen dan weer wel op alle publiek toegankelijke wegen, behalve als er speciale beperkingen gelden. Zelfs mountainbikes moeten altijd de afgebakende fietspaden gebruiken.

Naast de rijwegen, fietspaden en gemengde wegen mogen ruiters de speciaal voor hen aangelegde paden gebruiken. Ze mogen niettemin die afgebakende ruiterpaden niet verlaten.

Tot slot mogen voetgangers alle publiek toegankelijke wegen gebruiken en zijn enkel speciale beschermingsgebieden verboden terrein. Deze gebieden zijn aangeduid met aanwijzingsborden.

Jacht en visvangst

Hoewel het verboden is om te jagen in de Brusselse bossen en wouden mag er wel worden gevist. Dat mag echter enkel op één plaats: in vijver 3 van het Rode Klooster en mits toestemming van het visserijbedrijf dat deze vijver beheert.


Arnaud RANSY
Jurist gespecialiseerd in milieurecht en ruimtelijke ordening
Vereniging van Waalse steden en gemeenten

Bronnen:
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/het-zonienwoud/wat-u-wel-en-niet-mag-doen-het-zonienwoud
https://www.zonienwoud.be/ontdek-beleef/de-goede-gewoontes-van-het-zonienwoud/

Lees ook :
Welke regels gelden in Waalse bossen?
Recreatie in Vlaamse bossen: wat mag en wat niet?


[1] http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995033063&table_name=wet