Wat doen bij vrijwillige of toevallige vergiftiging

Vergiftiging treedt op na contact met een giftige stof. Dat kan vrijwillig zijn, bijvoorbeeld bij een zelfmoordpoging of onbedoeld wanneer een kind een schoonmaakproduct of geneesmiddelen inslikt. Hoe reageer je?


Voorzorgsmaatregelen

Het is belangrijk om eerst de voorzorgsmaatregelen te overlopen, alvorens uit te leggen hoe je moet omgaan met het slachtoffer:

 • Bewaar nooit vloeistoffen in recipiënten die er niet voor zijn bestemd.
 • Noteer duidelijk op het recipiënt wat het bevat.
 • Houd geneesmiddelen, schoonmaakproducten, in het bijzonder bijtende producten, buiten het bereik van kinderen in gesloten kasten.

Nog een belangrijke voorzorgsmaatregel in het kader van contact met giftige stoffen op de werkvloer is om het slachtoffer nooit te gaan helpen zonder geschikte bescherming.

Wees ook op je hoede als je een persoon helpt die net heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen. Hij kan giftige stoffen op zich dragen. Denk aan vrijwillige vergiftiging met pesticiden waarbij resten ervan op de kleding van het slachtoffer blijven hangen.


Te ondernemen acties

 • Breng het slachtoffer en jezelf in veiligheid. Zorg ervoor dat er geen blootstelling meer is aan de giftige stof, zoals een open gasbron of inadembare giftige stof.

 • Probeer om de giftige stof onmiddellijk te identificeren: verzamel de doosjes van de geneesmiddelen, doorzoek de omgeving van het slachtoffer en de vuilnisbakken. Zoek het product waarmee de vergiftigde arbeider aan het werken was.

 • Ga na of het slachtoffer in levensgevaar is. Is het slachtoffer bij bewustzijn? Ademt het? Is er een hartslag te voelen?
  Als je geen hartslag voelt, vraag dan aan iemand om de 112 te bellen of doe het zelf. Begin te reanimeren. Beadem niet, want je weet niet of er zich een giftige stof in de mond of luchtwegen van het slachtoffer bevindt.

 • Als het slachtoffer bewusteloos is, plaats je het in stabiele zijligging en bel je de 112.

 • Laat het slachtoffer nooit alleen en controleer of zijn toestand niet verslechtert, terwijl je op de hulpdiensten wacht.

 • Als het slachtoffer bij bewustzijn is, vraag je het wat het heeft ingeslikt of waarmee het in contact is gekomen. Bel de specialisten van het Antigifcentrum op het nummer 070 245 245 en volg hun aanwijzingen op. Als het Antigifcentrum je aanraadt een arts te raadplegen, breng het slachtoffer dan naar zijn huisarts of naar een spoedafdeling.

Reageer snel en adequaat. Je zal soms de enige zijn die kan vertellen welke giftige stof het slachtoffer heeft ingeslikt of waarmee het in contact is gekomen.


Frank VAN TRIMPONT
Doctor in de geneeskunde

https://www.antigifcentrum.be/geneesmiddelen/hoe-werken-antidota