Handel in illegale vuurwapens voorkomen

In een eerste artikel hebben we gekeken naar de herkomst van illegale wapens in België. In dit artikel zal het gaan over de middelen om handel in illegaal geïmporteerde of verboden vuurwapens te voorkomen. Sinds het oprichten van de Europese politiële en justitiële ruimte, profiteren de wapenhandelaars van de nog steeds aanwezige verschillen tussen de wetgevingen van de staten die de wapenhandel reglementeren. Dit is een bevoegdheid die de nationale overheden absoluut willen behouden.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.