Situationele preventie van criminaliteit in de praktijk

Criminologische studies die de situationele preventie van criminaliteit evalueren, bevatten heel wat interessante informatie voor politie- en veiligheidsdiensten. Dit type van preventie bestaat erin de omgeving waarin mogelijk criminele feiten (zullen) worden gepleegd, zodanig aan te passen dat het plegen van dergelijke feiten er wordt afgeschrikt, bemoeilijkt en ontmoedigd. 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.