Situationele preventie: risico op verplaatsing van de criminaliteit?

In een vorig artikel lieten we de belangrijkste technieken van situationele preventie de revue passeren en bespraken we kort een studie naar 206 evaluatieonderzoeken in verband met deze aanpak. Uit deze studie van Guérette en Bower (2009) blijkt dat de meest toegepaste techniek van situationele preventie die van een grotere inzet van politie- en veiligheidsmensen is (in 44% van de gevallen, over het geheel van de 206 evaluatieonderzoeken).

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.