Criminele brandstichting: een multidisciplinair onderzoek is vereist

Wat verstaan we precies onder ‘criminele brandstichting’? Hoe verloopt het onderzoek naar de dader en zijn motief? In geval van criminele brandstichting wordt de plaats waar de brand heeft gewoed, bezocht en onderzocht door verschillende actoren op verschillende tijdstippen. Politie, brandweer en deskundigen op het gebied van sporenonderzoek dragen op hun beurt allemaal bij aan het onderzoek in geval van (vermoeden van) criminele brandstichting. We gaan hier kort in op de rol en de taken van de verschillende actoren, en we nemen de belangrijkste elementen van een dergelijk onderzoek even onder de loep.


Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.