Is “Drillrap” dodelijk?

In 2022 zou de dood van een 16-jarige het gevolg zijn geweest van rivaliteit tussen bendes drill rappers in Antwerpen. In Londen zouden al meer dan 60 mensen gedood zijn door dit fenomeen. Maar wat is "Drillrap" en is het werkelijk de oorzaak van deze moorden?

 

Het fenomeen “Drillrap”

Rappers dragen rebelse teksten voor op een repetitief ritme, Drillrap voegt daaraan een bijzondere dimensie van geweld toe. Het verwijst ook naar het leven op straat, maar richt zich eerder op de agressieve, donkere, gewelddadige kant met wapens en schietpartijen als onderwerp. Het zou in 2010 zijn ontstaan in de South Side van Chicago en zich daarna hebben verspreid naar New York en het Verenigd Koninkrijk, voornamelijk in de wijk Brixton in Londen.

Veel "Drillrap"-nummers zijn zogenaamde "diss songs". Daarin wordt een groep mensen, meestal een andere bende, gewelddadig verbaal aangevallen om een diepe rivaliteit te voeden. Er is sprake van beledigingen, dood en bloedige aanvallen (bijv. Wooski's Computers Remix).
Zo gaan bendes de confrontatie met elkaar aan via filmpjes die op sociale netwerken zoals YouTube worden geplaatst. De zangers en muzikanten zijn vaak gemaskerd en gewapend en nemen een zeer uitdagende houding aan.

Het fenomeen dat in Groot-Brittannië ondertussen "drill UK" wordt genoemd heeft de Londense politie ertoe aangezet de filmpjes op het internet op te sporen. De Metropolitan Police heeft van YouTube de status van "trusted flagger" gekregen. Op deze manier is er een samenwerking ontstaan om berichten met het label "UK drill" te kunnen verwijderen van dit forum.
De Britse drillster Digga D moet nu minstens 24 uur voor het uitbrengen van nieuw materiaal de politie op de hoogte brengen en hen de songteksten bezorgen. [Lambent Productions - DR]. Hij is 20 jaar oud en een drillster in het Verenigd Koninkrijk. In 2018 werd hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens "samenzwering tot het plegen van gewelddadige wanorde". Tijdens zijn proces werden enkele van zijn clips gepresenteerd als bewijs. Sindsdien is het hem door de rechtbank verboden om tracks te produceren waarin hij zou spreken over bende gerelateerd geweld.


En in België?

Dit culturele fenomeen dat in de Verenigde Staten is ontstaan heeft een zekere invloed gehad op West-Europa. De Drillrap deed reeds enige tijd terug zijn intrede bij onze Noorderburen van Amsterdam en Rotterdam. In Nederland zouden al doden bij confrontaties tussen drillrapgroepen zijn gevallen.

Er is weinig bekend over dit onderwerp in België. De Drillrap treft momenteel enkele grote Belgische steden. Zo zou het aanvallen van een lid van een rivaliserende bende punten opleveren evenredig met de mate van dit geweld. Jongerenbenden maken gretig gebruik van dit fenomeen, waarbij een hoog risico tot escalatie bestaat.

In Antwerpen bijvoorbeeld kwam het fenomeen sinds vorige zomer in beeld. Het jeugdparket en de sectie jongerencriminaliteit van de Antwerpse politie houden de ontwikkelingen van dichtbij in de gaten. Volgens het Antwerpse parket zijn ondertussen een vijftigtal incidenten geregistreerd in de rap-drumscene (echter zonder systematisch ernstige gevolgen).

Ook in Vlaanderen begint het fenomeen te leven: de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseerde recent een opleiding om de lokale besturen te helpen Drillrap te herkennen en om hen hierin te ondersteunen. De problematiek werd ook reeds onder de aandacht gebracht van de Vlaamse Regering.
In elk geval is het duidelijk dat de aanpak van Drillrap een werk van lange adem is en iets waarbij meerdere partners dienen samen te werken.


Is Drillrap de oorzaak?

Maar houdt bendegeweld echt verband met Drillrap? Om deze vraag te beantwoorden verwijzen wij naar een van de weinige studies die hierover in Groot-Brittannië zijn uitgevoerd. Bennett Kleinberg en Paul McFarlane probeerden aan de hand van een empirische studie na te gaan of er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze twee variabelen.

Hun conclusies luiden als volgt

  • De teksten van de drill-muziek zijn in de loop der tijd niet negatiever geworden, maar juist positiever;
  • Er is geen significant verband tussen "drill" en "echt" geweld in vergelijking met drie door de politie soorten geregistreerde geweldsmisdrijven in Londen (moord, diefstal van persoonlijke eigendommen en slagen en verwondingen). Er is met andere woorden geen bewijs dat de negativiteit van songteksten bepalend is voor criminaliteit;
  • Video's met te negatief taalgebruik leverden niet meer views of engagement op YouTube. Video's met een positievere boodschap werden daarentegen twee keer zo vaak bekeken;
  • Verder stellen zij dat het huidige strafrechtelijke beleid niet strookt met de werkelijkheid en dat er geschiktere hypotheses moeten worden overwogen vooraleer men beslissingen neemt over de "drill".
  • Toch sluiten deze onderzoekers niet uit dat drill in bepaalde gevallen heeft geleid tot het plegen van gewelddadige handelingen waarover zij in hun onderzoek niet beschikten. Verdere studies zijn nodig.

Voor anderen ten slotte zijn rap en bendegeweld vooral symptomatisch voor onderliggende problemen: armoede, kansarmoede, slechte huisvesting en falend onderwijs.


Claude BOTTAMEDI
Korpschef van een politiezone o.r.


Bronnen:
Bennett Kleinberg, en Paul McFarlane,”Violent music vs violence and music: Drill rap and violent crime in London”, op:
https://www.researchgate.net/publication/340541694_Violent_music_vs_violence_and_music_Drill_rap_and_violent_crime_in_London

Monnier Pierre, “Sur Internet, la police traque la drill, un sous-genre de rap, pour la faire disparaître”, op:
https://www.bfmtv.com/tech/sur-internet-la-police-de-londres-traque-la-drill-un-sous-genre-de-rap-pour-le-faire-disparaitre_AN-202208300012.html