De “ondernemers” van de seksindustrie in de grote steden

In een vorig artikel hebben we getracht in grote lijnen de evolutie weer te geven van de prostitutie in de grote steden. In dit artikel gaan we in op de gevolgen van de recente evolutie in de wereld van de prostitutie in de grote steden voor de pooiers (of souteneurs), die in sommige landen (waaronder Nederland) officieel zijn erkend en “ondernemers” worden genoemd. Vervolgens gaan we in op de strijd tegen deze internationale vorm van criminaliteit.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.