Noodplanning: waar gaat het over?

Geen enkel land is gevrijwaard van erge rampen of ongelukken die onverwacht gebeuren en waarvoor snelle en uitzonderlijke hulpverlening nodig is. In België denken we vooral aan de schipbreuk van de Herald of Free Enterprise (193 doden) in maart 1987 net buiten de haven van Zeebrugge, de treinbotsing in Pécrot (8 doden) in Waals-Brabant in maart 2001 en meer recent die in Buizingen in februari 2010 of ook nog de ontploffing en het instorten van een huis in Luik (14 doden) in januari 2010.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.