Secured by design: het concept voor een veiligere buurt

Het ontwerp en de inrichting van een plaats – of het nu om een privé- of een openbare ruimte gaat – kunnen veel invloed hebben op het al dan niet voorkomen van overtredingen (zoals diefstal, vandalisme of graffiti) en op het (on)veiligheidsgevoel. Een afgelegen en slecht of niet verlichte parking kan bijvoorbeeld ’s nachts voor een gevoel van angst en onveiligheid zorgen bij de gebruikers ervan.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.