De inrichting van openbare ruimtes: aandacht voor veiligheid!

Openbare ruimtes – zoals parken, speeltuintjes of multifunctionele sportterreinen – kunnen in bepaalde gevallen uitnodigen tot grensoverschrijdend gedrag: graffiti, het in brand steken van vuilbakken, nachtlawaai … Als hieraan geen paal en perk wordt gesteld, kan dit een sneeuwbaleffect hebben en uiteindelijk leiden tot zwaardere criminaliteit (drugshandel, geweldpleging …).

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.