Crisiscommunicatie via sociale media: enkele casestudy’s

In een vorig artikel toonden we aan dat sociale media voor de hulpdiensten een bijzondere meerwaarde kunnen betekenen – zowel voor, tijdens als na crisissituaties. De website van de bevoegde overheid speelt hierin bij voorkeur een centrale rol. In deze bijdrage beschrijven we graag enkele buitenlandse voorbeelden waarbij de overheid via haar socialemediakanalen tijdens een crisis in contact bleef met de getroffen burgers.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.