Buurtinformatienetwerken: de rol van de actoren is duidelijk omschreven

Deelname aan een buurtinformatienetwerk (BIN) staat open voor alle bewoners van de betreffende buurt. De filosofie van een BIN is dat iedereen een rol heeft bij het versterken van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk en actief kan bijdragen tot een veilige samenleving waar het goed toeven is. Iedereen moet dus de kans krijgen om feiten in verband met onveiligheid of overlast te melden, om suggesties te doen of zijn mening te geven en om bijgevolg ook goed te worden geïnformeerd.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.