De dynamiek van een buurtinformatienetwerk

Sinds een jaar of twintig krijgen buurtinformatienetwerken (BIN’s) steeds meer voet aan de grond in diverse gemeenten. Ze worden opgericht door burgers of handelaars die streven naar meer solidariteit en veiligheid in hun buurt en die doeltreffender willen samenwerken met de lokale politie. In dit artikel nemen we de praktische werking van zo’n netwerk onder de loep.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.