Geluidsoverlast: wanneer de politie bellen?

Wat kan je doen bij geluidsoverlast? Probeer de zaak eerst in der minne te regelen. Maar je pogingen om het probleem vriendschappelijk te regelen niet lukken? Op welke officiële instanties kan je dan een beroep doen?

 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.