Veiligheid in parkings: welke maatregelen zijn nodig?

Algehele zichtbaarheid, duidelijke bewegwijzering, netheid en toezicht verbeteren het gevoel van veiligheid en verminderen het risico van criminaliteit in parkeergarages, rekening houdend met het soort parkeergarage (openbaar of particulier, bovengronds of op meerdere niveaus) en de omgevingsfactoren (gebruiksfrequentie, omgeving en openingstijden).Openbare parkings

Grootschalige openbare parkings bij winkelcentra, ziekenhuizen of stations zijn een gemakkelijk doelwit voor kleine criminaliteit (diefstal of beschadiging) of zelfs aanrandingen. Dit is dan dikwijls het gevolg van het grote verloop van de gebruikers, de anonimiteit of het feit dat er gedurende een langere periode wordt geparkeerd.

Daarom is het onder meer aangewezen om:


- het aantal toegangen te beperken;

- de parking overzichtelijk te houden door geen overwoekerende beplanting te voorzien (bv. geen struiken hoger dan 0,5 m);

- de plaats rond de betaalautomaten aan de uitgang goed te verlichten;

- de parking ’s nachts af te sluiten.


De parkeerzones voor omwonenden

In verkavelingen kan de inrichting van parkeerzones een positief of negatief effect hebben op de criminaliteit in de buurt, afhankelijk van het feit of deze de mogelijkheid tot inbraak vergemakkelijkt of net bemoeilijkt.

Daarom is het aanbevolen om:


- de parkeerzones te voorzien in de buurt van de woningen en niet aan de ingang van de verkaveling, waardoor een visuele controle gemakkelijker is;

- beter meerdere kleine parkeerzones in te richten dan een grote megaparking: op een kleinere parking valt een vreemde wagen sneller op;

- de parkeerzone op zo’n manier in te richten dat het straatmeubilair (zekeringskasten, banken en muurtjes) zo opgesteld wordt dat het de toegang tot de tuinen niet te gemakkelijk maakt.


Ondergrondse parkings

Bij dit specifieke soort parkings, dikwijls donker en verlaten, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de veiligheid.

Enkele mogelijke denkpistes:


- de uitgangen duidelijk aangeven (met borden en markeringen op de grond), zodat de gebruikers zich gemakkelijker kunnen oriënteren;

- duidelijke wegwijzers voorzien voor de voetgangers naar de liften of trappen en de betaalautomaten;

- in de mate van het mogelijke een goed overzicht mogelijk maken door zo weinig mogelijk brede kolommen te voorzien;

- donkere gangen vermijden die de beschikbare ruimte beperken en dus zoveel mogelijk gebruikmaken van glas;

- donkere, dode hoeken en mogelijke schuilplaatsen vermijden;

- zo weinig mogelijk scheidingswanden plaatsen;

- spiegels in de liften hangen zodat gebruikers ook zien wie er achter hen staat;

- zorgen voor zo veel mogelijk voor open traphallen.


Voor een efficiënt veiligheidsbeleid moeten verschillende maatregelen worden gecombineerd om zowel het subjectieve onveiligheidsgevoel te verminderen (door aandacht te schenken aan goede verlichting en netheid) en tegelijk het risico op criminaliteit te beperken (door videobewaking en fysiek toezicht te voorzien).


Michèle ORBAN
Information broker en trainer


Crime Prevention Through Environmental Design in Parking Facilities