Mag je alles zomaar zeggen? Wat met beledigingen en oproepen tot haat?

Het Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2011 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding gaat dieper in op het fundamentele recht op vrije meningsuiting: zijn er grenzen aan dit recht dat in artikel 19 van de Grondwet wordt gegarandeerd en dat verder wordt bepaald in een aantal wetten uit 2007 (tegen racisme en xenofobie, discriminatie tussen mannen en vrouwen, laster en eerroof …)? Ook artikel 10 van het Europese Verdrag over de Rechten van de Mens heeft hierop betrekking. En als er grenzen zijn, waar liggen die dan? Vanaf wanneer gaat het om inbreuken, oproepen tot discriminatie, haat of geweld?

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.