Gemeentelijke administratieve sancties: waaraan kan men zich verwachten?

In onze serie artikels over de GAS-boetes hebben we eerst het kader geschetst. Nadien hebben we de verschillende mogelijke sancties overlopen die de sanctionerende ambtenaar kan opleggen. Nu gaan we verder in op de praktische kant van de zaak: wat gebeurt er als aan iemand een dergelijke sanctie wordt opgelegd.


Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.