Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Winkeldiefstal: een preventiestrategie op maat ontwikkelen

Men begint best met de reële risico’s inventariseren en bestaande problemen identificeren. Op basis daarvan kan men een concreet actieplan opstellen. De beslissingen en acties die daaruit voortvloeien moeten samenhangend en goed georganiseerd zijn en vanaf het begin strikt worden opgevolgd. 

Risicogedrag bij adolescenten: onderliggende oorzaken en de juiste reacties

De overgang van adolescentie naar volwassenheid wordt gekenmerkt door kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid. In die periode moet de jongere zich vanuit de familiale warmte en geborgenheid stilaan opmaken voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Welke betekenis heeft het risicogedrag van sommige jongeren in die context en hoe kunnen we hen helpen dit gedrag en de ondoordachte gevolgen ervan te voorkomen?

Je merkt het niet, maar wees waakzaam: de zakkenrollers zijn terug…

Het is zomer. Verlof, uitstapjes… Iedereen trekt eropuit en de straten lopen vol. Op een overvolle tram kruisen blikken elkaar en wordt een glimlach uitgewisseld waardoor je soms met een zwaar hart de tram verlaat, maar soms misschien ook “lichter” omdat je afstapt zonder je portefeuille! Je was dan ongetwijfeld het slachtoffer van zakkenrollers en van het afleidingsmanoeuvre van hun medeplichtige! We herhalen even de meest efficiënte voorzorgsmaatregelen tegen zakkenrollers.

Nachtlawaai, te luide muziek of geluidshinder door bedrijven: wat zijn de regels?

Lawaai kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het kan niet alleen leiden tot vermindering of beschadiging van het gehoor, maar ook tot stress, slaapstoornissen of agressief gedrag. Ook al hangen die gevolgen af van een combinatie van factoren – waaronder de omgeving en de omstandigheden waarin iemand zich bevindt – toch is een regelgevend kader om geluidshinder te beperken geen overbodige luxe.