Tips

NIEUWS

De economische inspectie en bescherming van de consument

Hoewel de economische inspectie bij het grote publiek eerder onbekend is, gaat het toch om een dienst die verschillende essentiële taken vervult. Zo is ze belast met het uitvoeren van controles waarbij er gewaarschuwd en gestraft kan worden. Daarnaast voert de dienst ook analyses uit en stelt adviezen op.

Een zwaar verwaarloosd kind: wat doe je?

Sommige ouders verwaarlozen hun kinderen zwaar. Welke professionals kunnen tussenkomen bij de vaststelling van zo’n situatie van ernstige verwaarlozing? De begeleiding van de ouders verloopt vaak moeilijk, maar blijft noodzakelijk.

Mag men thuis wapens tentoonstellen?

Is het wettelijk toegelaten om een vuurwapen of een blank wapen thuis als versiering tentoon te stellen? De reglementering is verschillend als het gaat om vrij verkrijgbare of om vergunningsplichtige wapens. Voor deze laatste maakt de wet een onderscheid tussen jacht- en andere wapens.