De weg naar een verkeersveilige gemeente

Over 30 jaar willen we nul verkeersdoden op onze wegen. Dat is de ambitie van Vlaanderen. Maar met de huidige cijfers van 254 dodelijke verkeersslachtoffers vorig jaar (coronajaar met minder verplaatsingen) en 315 in 2019 zijn we er nog lang niet.


Zowel overheden als weggebruikers hebben een grote verantwoordelijkheid. We doen al veel, maar nog niet genoeg om een duurzame verandering te realiseren. Daarom moeten we ons blijven engageren. Elke dag en samen met alle betrokken partijen. De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) ondersteunt lokale overheden en politiezones om deze ambitieuze doelstelling te bereiken.


In het nieuwe Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen (2021-2025) staat de actieve weggebruiker centraal. Dit vijfjaarlijks strategisch plan geeft richting aan het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid. Om Vision Zero (of nul verkeersdoden tegen 2050) haalbaar te maken, is een inhaalbeweging nodig.
Daarom kiest Vlaanderen voor een nieuwe aanpak: MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken). MIA focust op efficiënte procedures, een sterke samenwerking met lokale besturen, verbinding met de burgers en systematische monitoring en bijsturing.
De kernwoorden zijn daarom ‘samen, sneller en alert’. Dit resulteerde in de taskforce Alliantie Veilig Onderweg waarin tal van mobiliteitsexperts zetelen.

VSV Actieve weggebruikers David Legrve optVSV - @David Legrève

9 aandachtspunten

De probleemanalyse van de verkeersveiligheid in Vlaanderen levert 9 aandachtspunten op: ongevallen met voetgangers, met fietsers, met gemotoriseerde tweewielers, met onervaren weggebruikers, met senioren en met (lichte) vrachtwagens. De laatste drie punten spitsen toe op rijden onder invloed, snelheid en afleiding achter het stuur.

Het nieuwe Verkeersveiligheidsplan schuift 37 concrete maatregelen naar voren om deze aandachtspunten aan te pakken. Experts oordelen dat de breed gedragen maatregelen een belangrijke stap voorwaarts zijn. De oriëntatie en de ambitie zijn er, maar alles hangt nu af van de mate waarin we dit concreet kunnen maken.


Sterke samenwerking

De Vlaamse overheid wil voor de uitvoering samenwerken met wegbeheerders, weggebruikers, steden en gemeenten, politiezones, onderwijsinstellingen, bedrijven, verenigingen en andere deskundigen. Hierbij schenkt ze bijzondere aandacht aan de ondersteuning van lokale besturen en politiezones op het vlak van informatie en kennis. 

VSV als partner van lokale overheden

De VSV is een belangrijke speler in de Taskforce Verkeersveiligheid van de nieuwe Alliantie Veilig Onderweg. Ze adviseert het beleid, werkt gewestelijke campagnes uit, ondersteunt scholen bij verkeerseducatie en sensibiliseert bedrijven, verenigingen en weggebruikers.

VSV Verkeerseducatie VSV opt

Hiernaast is de organisatie een onmisbare partner voor lokale besturen. Steden en gemeenten hebben de sleutel in handen om de lokale mobiliteit veiliger te maken. Met de hulp van de VSV kunnen zij mobiliteitsacties efficiënt plannen, inwoners sensibiliseren en eigen personeel opleiden.

 

     Verkeerseducatie_@VSV


Hoe ga je aan de slag?

Als lokaal bestuur kan je heel wat doen om de kaart van veilige en duurzame mobiliteit te trekken. Het is ook belangrijk om helder over die inspanningen te communiceren naar je inwoners.

 • Vlaanderen ondersteunt steden en gemeenten met de SAVE-methodiek. Hiermee kan je je verkeersveiligheidsbeleid versterken op basis van de resultaten van lokale ongevallenanalyses. Aanvullend hierop krijg je advies op maat via de Coaching Verkeersveiligheid.

 • De VSV organiseert het hele jaar door (online) opleidingen, webinars en congressen over actuele mobiliteitsthema’s, zoals fietsparkeren, deelmobiliteit, opfrissing van de wegcode…

 • Met de verkiezing Fietsgemeente/-stad kan je je fietsbeleid in de verf zetten.

 • Via het Charter Werftransport realiseer je een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken.

 • Wil je samenwerken met scholen rond verkeerseducatie? Dan reikt de VSV je hiervoor de nuttige hulpmiddelen en kennis aan.

 • Tot slot begeleidt de VSV je om je inwoners te sensibiliseren over de belangrijkste risico’s in het verkeer. Zij leven, werken en verplaatsen zich immers in je gemeente. De verkeersveiligheid ligt dus voor een deel ook in hun handen.


Alle informatie vind je op www.lokalemobiliteit.be


Geef het goede voorbeeld

Je mobiliteitsvisie moet niet alleen door je mobiliteitsdienst uitgedragen worden. Dat geldt voor elk personeelslid, want als lokaal bestuur ben je ook een werkgever die zijn medewerkers sensibiliseert om zich duurzaam en veilig te verplaatsen.

Het is niet gemakkelijk om iedereen aan boord te krijgen. Daarom biedt de VSV de Basisopleiding voor Mobiliteitscoördinatoren aan. Tijdens dit leertraject ontdek je alles wat je moet weten als mobiliteitsverantwoordelijke:

 • mobiliteitsmanagement;
 • verkeersveiligheid;
 • bedrijfsvervoerplannen;
 • fiscaliteit en mobiliteitsbudget;
 • green car policy;
 • sensibilisering en gedragsverandering.


De volgende reeks start in oktober 2021 en inschrijven kan via de website.  

Netwerk Verkeer voor politiezones

Ook politiezones kunnen rekenen op de steun van de VSV. Het Netwerk Verkeerscoördinatoren van de VSV, de FOD Mobiliteit, Centrex Wegverkeer en de Vlaamse overheid brengt politiezones bij elkaar. Twee keer per jaar organiseert het netwerk een meeting in Vlaanderen waarbij praktijkvoorbeelden en actuele verkeersinformatie centraal staan.

Je kan lid worden van het Netwerk via www.netwerkverkeer.be. Op deze website vind je een groot aanbod aan educatieve materialen, opleidingen, campagnematerialen en nog veel meer.


Meer info over de VSV: www.vsv.be

Meer info over het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025


Line FRANKEN
Teamverantwoordelijke Communicatie – VSV