De uittreksels uit het strafregister, uitgereikt aan particulieren

Wie mag kennis nemen van de informatie in het strafregister? De wet voorziet verschillende categorieën van gebruikers en een gemoduleerde toegang tot het strafregister, in functie van de hoedanigheid van de gebruiker en het beoogde gebruik dat wordt gemaakt van de meegedeelde informatie.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.