Het huiszoekingsbevel: uitvaardiging en uitvoering

Enkel een onderzoeksrechter kan een huiszoekingsbevel uitvaardigen, waardoor men een huiszoeking kan doen, zelfs tegen de wil van de bewoner of eigenaar van de woning. Wat is de draagwijdte van zo’n bevel? Wanneer mag het worden uitgevoerd? Kan iemand zich verzetten tegen een huiszoekingsbevel? Aan welke vormvereisten moet het voldoen? 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.