De Schengenruimte

Iedereen kent de naam van dit kleine Luxemburgse grensdorpje met minder dan 500 inwoners op het drielandenpunt met Frankrijk en Duitsland. In 1985 werd er immers een verdrag ondertekend tussen vijf lidstaten van de Europese Unie. In juni 1990 werd dan het uitvoeringsbesluit getekend dat op 26 maart 1995 in de verschillende landen van kracht werd. Het had een dubbel doel: meer vrijheid en tegelijk meer veiligheid in Europa. Maar wat staat er nu eigenlijk in dit verdrag en hoe kunnen de landen in de “Schengenruimte” de vrijheid zonder binnengrenzen bieden en tegelijk de veiligheid garanderen?

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.