De Europese interneveiligheidsstrategie, motor van de politiesamenwerking

De Europese interneveiligheidsstrategie (Internal Security Strategy - ISS) vormt de leidraad voor de acties van de EU – niet alleen met betrekking tot politiesamenwerking, maar ook inzake burgerbescherming. 27 ministers van Binnenlandse Zaken aanvaardden deze strategie in de Raad van de EU op 25 en 26 februari 2010. Ze bepaalt de grote lijnen voor de acties van de Unie en haar lidstaten en ze belicht de gemeenschappelijke dreigingen en de uitdagingen waarmee de Unie te maken krijgt.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.