De toekomst van de interne veiligheid van de Europese Unie

De ontwikkeling van de Europese interne veiligheid is een proces gebaseerd op een globale veiligheidsaanpak. Na twee evaluatierapporten die respectievelijk in 2011 en 2013 werden gepubliceerd, deed de Europese Commissie in 2014 een mededeling: Naar een open en veilig Europa. Ze is blij met de ondernomen acties en dringt erop aan om nog verder te gaan door de veiligheidsstrategie tegen medio 2015 te herzien.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.