Radicalisering: geïntegreerde en integrale aanpak is de sleutel tot succes

Een belangrijke opdracht van de Unit Radicalisme (Unit R) bestaat erin om via een geïntegreerde en integrale aanpak de initiatieven van de deradicaliseringsambtenaren te coördineren en hen waar mogelijk te ondersteunen door middel van financiële impulsen, expertise, informatie-uitwisseling en kennisopbouw. Kortweg: de Unit R biedt de capaciteit aan en de radicaliseringsambtenaren zijn zelfredzaam om de problematiek, rekening houdend met de lokale context, efficiënt aan te pakken.


Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.