Nieuwe Europese normen voor de neutralisering van vuurwapens

In ons land behoren de vuurwapens die wettelijk en definitief voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, tot de categorie van de vrij verkrijgbare wapens. Particulieren mogen zonder vergunning over deze “geneutraliseerde” wapens beschikken.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.