Burgers betrekken bij preventieplannen: hoe doen we dat?

Hoe kunnen we de bevolking betrekken bij en laten meewerken aan de preventie van misdrijven? Door informatie-uitwisseling tussen de lokale verantwoordelijken en de bewoners van een wijk wordt het veiligheidsprobleem doeltreffender beheerd en wordt het sociale weefsel tussen de burgers versterkt. Uit deze globale aanpak, waarbij alle actoren worden betrokken, vloeit een actieplan voort én het zorgt er tegelijk voor dat de deelnemers zelf zich anders zullen gaan opstellen en gedragen.


Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.