Hoe kunnen verkeersveiligheid en openbare veiligheid elkaar versterken?

Sinds bijna twee decennia wordt de openbare ruimte in onze steden en gemeenten aangepast met het doel het gemotoriseerd verkeer te weren, voorrang te geven aan de “zwakke” of actieve weggebruikers en rekening te houden met activiteiten van het sociale leven zoals spelen, ontspannen, ontmoeten …Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.